Televizní deník prestižního Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě

MFDF Jihlava je největší festival autorského dokumentárního filmu ve střední Evropě. Mapuje současnou českou, středoevropskou a světovou dokumentární scénu a kromě důležitých témat klade důraz na formální odvážnost a původnost snímků. Během šesti festivalových dnů (23. 10.–28. 10.) se odpromítá cca 110 filmů. Festival iniciuje tvořivý dialog mezi tvůrci a kritickým publikem, k němuž dochází v průběhu besed po filmech, ale také v rámci doprovodného programu – dokumentární dílny, panelové diskuse, výstavy a publikační činnost. MFDF Jihlava připravuje společně s Institutem dokumentárního filmu i rozsáhlou sekci pro filmové profesionály – nabízí jim trh s filmy ze střední a východní Evropy East Silver a veřejně přístupné East European Forum: obchodní setkání východoevropských autorů dokumentárních filmů a západoevropských televizních dramaturgů. Festival také provozuje portál pro online distribuci dokumentárních a experimentálních filmů – Doc-Air – na němž je možné si za poplatek přehrát nebo stáhnout české i zahraniční filmy, mnohé právě z programů jihlavského festivalu.

Festivalové minuty ve svých dílech představí české i zahraniční autory, soutěžní filmy, organizační zázemí či třeba doprovodné akce a vznikají v rámci partnerství MFDF Jihlava s Českou televizí, která je generálním mediálním partnerem festivalu.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2007
 P 4:3