Dětství, důvod k dospělosti

Děti jsou stále stejné, ale svůj čas prožívají v rozličných dobách a v různých prostředích naprosto odlišně (2007). Scénář a režie M. Ekrt Válková

Dokumentární film Markéty Ekrt Válkové je částečně autorskou výpovědí a částečně sociologickou sondou. Autorka na čtyřech generacích ve třech zcela rozdílných rodinách zkoumá rozdílnost v nazírání na dětství a jeho proměny v čase, snaží se prozkoumat, co hraje roli při utváření konkrétní podoby dětství v daných podmínkách. První z rodin patří k sociálnímu středu, druhá rodina patří k nižší střední vrstvě a třetí rodina je intelektuální, s „buržoazními kořeny“. Výpovědi a situace ve filmu jsou ukotveny mezi názory odborníka – sociologa Igora Nosála.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3
ŽánrDokument