Dokumentární úvaha nad způsoby prožívání dětství napříč generacemi a odlišnými sociálními vrstvami

Dokumentární film Markéty Ekrt Válkové je částečně autorskou výpovědí a částečně sociologickou sondou. Autorka na čtyřech generacích ve třech zcela rozdílných rodinách zkoumá rozdílnost v nazírání na dětství a jeho proměny v čase, snaží se prozkoumat, co hraje roli při utváření konkrétní podoby dětství v daných podmínkách. První z rodin patří k sociálnímu středu, druhá rodina patří k nižší střední vrstvě a třetí rodina je intelektuální, s „buržoazními kořeny“. Výpovědi a situace ve filmu jsou ukotveny mezi názory odborníka – sociologa Igora Nosála.

Napište nám