Dokument o humanitární pomoci České republiky pro Zambii, zemi s největším výskytem nemoci AIDS.

Zambie je nádhernou zemí v subsaharské Africe. Téměř deset milionů obyvatel jsou křesťané. A jsou nesmírně chudí. Jejich chudoba naplňuje však jen duši, nikoli žaludek. Realitou jsou tu nemoci, jako třeba malárie a hlavně všudypřítomný AIDS.

MUDr. Kusý z Jihočeské univerzity je primářem pediatrie na klinice v Copper Beltu na severu země. Je zde zambijský personál, český technik, dva lékaři z Čech, všeobecný lékař a gynekolog, porodní bába a zdravotní sestra. Ze zdravotní a sociální katedry Jihočeské univerzity sem pravidelně dojíždějí na různě dlouhé pracovní pobyty studentky, pro které je tento kus černého kontinentu druhým domovem.

Celý vyspělý svět ví, že je potřeba udělat něco pro Afriku. Občas se posílají korálky nebo jídlo, které se mnohdy po cestě ztratí, peníze, které zmizí v kancelářích nadnárodních společností. Tento film je však o pomoci nikoli organizací, ale lidí lidem, o pomoci některých Čechů Zambijcům.

Napište nám