Dojemné i šťastné příběhy dětí z Kambodže, Peru a Quineje, kterým můžeme pomáhat i my

Cílem charitativního projektu Medela 2007 (latinsky pomoc) byla dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných životních podmínkách. Celoroční projekt s roční periodicitou je unikátní tím, že je postaven na několika na sobě navazujících aktivitách, na nichž spolupracují ženské osobnosti. Jde o kalendář, koncert a dvě knihy. Výtěžek ze všech těchto dílčích projektů letošního roku byl rozdělen mezi čtyři konkrétní aktivity, v nichž žena a děti hrají hlavní roli. Cílem Medely je transparentní činnost v neziskovém sektoru. Veškeré výdělky z projektu Medela jdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů.

V roce 2007 byly vybrány pro podporu čtyři projekty:

Nadační fond INKA - vesnická škola Peru, Jižní Amerika

Humanistické hnutí - Humanistická škola, Guinea, Afrika

Magna, Children at Risk - Dům naděje, Kambodža, Asie

Slunečnice - letní tábor pro děti z uprchlických táborů, Česká republika

Ve všech případech se jedná o podporu vzdělávání. Projekt Medela je zaměřen na vzdělávání dětí cestou osvěty, a pokračuje i v tomto roce.

Dokument Olgy Sommerové z roku 2007 je cestopisný deník, který přibližuje všechny uvedené projekty.

Napište nám