Dokument o tom, jak lze či nelze nakládat s církevním majetkem

Dokumentární film Modli se a podnikej režiséra Víta Hájka se zabývá problematikou církevního majetku, církevních restitucí a vztahu stát versus církev. Sedmnáct let po sametové revoluci je situace v této oblasti velmi komplikovaná a značně nepřehledná. Zatímco za našimi hranicemi v Německu a Rakousku fungují kláštery mnohdy jako samostatné podnikatelské firmy, uživí sebe sama a zároveň dávají obživu, zaměstnání i vzdělání místním obyvatelům, v českých zemích je podobná představa nesplnitelným snem. Dosud se řeší majetkoprávní spory mezi církví a státem, přičemž navrácení komunistickým režimem ukradeného církevního majetku je v nedohlednu. Objekty chátrají, půda leží ladem a lidé jsou v místech, kde by církev mohla nabídnout pracovní místa, nezaměstnaní nebo musí dojíždět daleko za prací. Pokud někdy dojde k uspořádání komplikované situace, byla by tu naděje, že se poměry vrátí k normálu a církev v Česku bude moci fungovat podobně jako u našich sousedů.

Napište nám