Vánoční posezení u muziky

s Jožkou Šmukařem a jeho hosty. Hraje cimbálová muzika Slovácko mladší, zpívají J. a Z. Šmukařovi a K. Grufíková.

Lidové písničky s vánoční a zimní tematikou prokládané vyprávěním Jožky Šmukaře a jeho hostů. Pořad byl natočen v Rytířském sále paláce Žofín v Praze.Můžete si s nimi při cimbálové muzice Slovácko mladší mj. zazpívat : Stojí Kača při šentyši, Ej, vy páni, radní páni, v Hodoníně za vojáčka, Kde sem išel kolem šenku, Eště si já pohár vína zaplatím, Eště vínko nevykyslo, A já mám konička, Pásli ovci Valaši.

Novorenesanční palác Žofín, kde se nachází Rytířský sál, je jeden z nejvýznamnějších architektonických skvostů Prahy. V paláci Žofín se konají důležitá společenská setkání, kongresy, koncerty či plesy. Mlynář Václav Novotný, který se v roce 1835 rozhodl vybudovat na Slovanském (tehdy Barvířském) ostrově první zděnou stavbu, netušil, že z jednopatrové klasicistní budovy nazvané podle matky císaře Františka Josefa I. Žofín se během let stane jedno z nejvýznamnějších kulturních a společenských center Prahy a českých zemí vůbec. V roce 1884 koupila celý ostrov i se Žofínem obec a v následujících dvou letech přebudovala stavbu do nynější podoby novorenesančního paláce s bohatě zdobenými interiéry reprezentativních sálů, jimiž 150 let kráčely dějiny české kultury.

Napište nám

Související pořady