Přímý přenos z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně je věnován Armádě spásy v Ostravě. Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, V. Chramostová, J. Hošek, D. Hošková, I. Kusnjer, A. Bárta, PhilHarmonia Octet, Pražský filharmonický sbor a další. Režie A. Rezek

Poslední Adventní koncert z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně je věnován Armádě spásy v ČR. Tato organizace zajišťuje křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným,zdravotně postiženým a sociálně vyloučeným lidem. V Ostravě provozují Domov se zvláštním režimem – pro seniory bez přístřeší a se sníženou soběstačností. Je to jediné zařízení, které v Moravskoslezském kraji poskytuje služby seniorům se sociálním i zdravotním handicapem, alkoholikům, lidem s psychickými poruchami, demencí atd. Diváci Adventních koncertů by měli svými dary přispět na rekonstrukci tohoto objektu a na nákup speciálních zdravotnických pomůcek. V pořadu účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, V. Chramostová, J. Hošek, D. Hošková, I. Kusnjer, A. Bárta, PhilHarmonia Octet, Pražský filharmonický sbor. Režie A. Rezek.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2007
 L 4:3
ŽánrHudba