Jak přežít na pustém ostrově

Ostrovy, obzvláště ty malé, neosídlené, které neposkytují zdroje obživy, jsou pro trosečníky obtížným místem. Jistou nepříznivou roli zde pro trosečníky hraje také psychika. Ostrov vyvolává pocit izolace, stísněnosti a samoty asi více než jakýkoli jiný terén, zvláště ocitneme-li se na ostrově pustém a neobydleném.

První kroky

Snažíme se prozkoumat ostrov a zjistit, co vše je nám schopen poskytnout. Zdroje budou v každém případě omezeny. Proto se snažíme vypracovat si jakýsi plán a s limity počítat.

Přístřeší

Cílem je především ochránit se před sluncem a vedrem. Využít můžeme skály, jeskyně, vyhrabat můžeme díru v zemi. Pokud chceme k ochraně využít jeskyni, měli bychom se nejprve ujistit, zda není záplavová a při přílivu se nezalije vodou. Přístřešek nebo alespoň ochranu před sluncem nám mohou poskytnout palmy, kaktusy apod.

Oheň

Může nám být nápomocen při odsolování mořské vody. K tomu budeme ale potřebovat dostatek paliva. Posloužit nám může naplavené dřevo, řasy apod.

Voda

Častý problém na pustých ostrovech bývá právě s vodou. Tu můžeme získávat destilací slané, mořské vody. Na některých místech lze najít říčky, studánky nebo potůčky. Vodu lze také získat z dešťové vody. Zdrojem tekutiny mohou být palmy, kaktusy či další případná vegetace. Horko tlumí chuť k jídlu a potřeba jíst je ve srovnání s potřebou pít minimální.

Existuje několik pravidel, která pomáhají redukovat spotřebu vody a šetřit zásobami. Neodkládejte oblečení, choďte zahaleni, budete se mnohem méně potit. Nemyjte se, pokud nemáte zajištěn pravidelný přísun vody. Hodně odpočívejte, vodu pijte malými loky, pokud je zásoba minimální jen zvlhčete rty, cucáním mince, nebo malého kamínku vyvoláváte sliny, které pomohou tišit pocit žízně. Pokud nemáte vodu, nejezte!

Jídlo

Nejsnazší potravou nám bude zřejmě hmyz, korýši apod. nebo rostliny. Můžeme se také snažit rybařit.

Signalizace

Na opuštěném ostrově nás jen stěží bude někdo hledat. Je třeba o sobě dát vědět. K připoutání pozornosti můžeme využít řasy, dřevo apod., ze kterých vytvoříme velké SOS. Využijeme veškeré lesklé předměty, kterými můžeme pomocí odrazu světla dávat znamení. Upozornit na sebe lze také ohněm.

Opuštění ostrova

Pokud jsou blízko sebe, můžeme v teplých vodách přeplavat z jednoho místa na druhé. V chladných vodách se snažíme použít vor nebo jakoukoli plovoucí věc.