Jak přežít?

Představte si, že jste se ocitli uprostřed moře jen v nafukovacím člunu. Bez jídla, pitné vody, bez vysílačky a jakéhokoli dalšího vybavení. Bez možnosti uniknout všudypřítomnému ostrému slunci. A široko daleko ani stopy po živé duši, po záchraně. Věděli byste jak se zachovat? Uměli byste získat potravu a pitnou vodu? Tušili byste, jak se ubránit dravým rybám? A hlavně – našli byste v sobě dostatek vůle vydržet nehostinné podmínky? Dokázali byste přežít?

Každým dnem se lidé na celém světě dostávají do situací, o kterých si většina z nás nechce nechat ani zdát. Přitom stačí málo a z poklidné plavby se stane peklo, běžný den se změní v noční můru, dosud nepřestavitelná katastrofická situace se stane reálnou. A to vše nám ještě ztěžuje příroda. Vítr, sníh, bouře, nebo naopak ostré slunce jsou v tu chvíli proti nám. Na následujících řádkách nabízíme pár rad a tipů, které mohou v boji o přežití pomoci.

Bezprostředně po havárii

Nejdůležitější je nepodlehnout panice. Jsme-li obětí nějakého neštěstí, první krok, který musíme udělat, je zachovat klid a vyhodnotit situaci, ve které se nacházíme. Pokud jsme právě přežili automobilovou nebo leteckou havárii, měli bychom se v první řadě vzdálit od místa nehody, abychom předešli možnému poranění v důsledku výbuchu nebo požáru. Pak je ale důležité zůstat na místě. Uvědomme si, že jsme se ocitli v neznámém prostředí a největší chybou by bylo bezhlavě se vrhnout do zkoumání okolí.

Nejdůležitější kroky:

  • dostat se do bezpečí
  • vyhodnotit okolí
  • zhodnotit svůj fyzický stav – ošetřit zranění
  • snažit se zachránit věci, které by mohly být potřebné (vybavení, zásoby atd.)

Poté, co si v klidu uvědomíme, co se přihodilo a se situací se nějak vyrovnáme, měli bychom myslet dopředu a stanovit si jakýsi plán. Samozřejmě, že cílem je zachránit se, najít pomoc, dostat se do bezpečí. Abychom cíle v pořádku dosáhli, potřebujeme si uvědomit bezprostřední priority, kterými jsou:

Přičemž pořadí důležitosti vždy závisí na konkrétní situaci.