Priority pro přežití

Cílem je zachránit se, najít pomoc, dostat se do bezpečí. Abychom cíle v pořádku dosáhli, potřebujeme si uvědomit bezprostřední priority, přičemž pořadí důležitosti vždy závisí na konkrétní situaci.