Úvod » Téma » Srdce v rukách robota

Srdce v rukách robota

Přidat do mého PORTu

10. 9. 2008

Srdce v rukách robota

Absolutní špičku lékařské technologie nyní využívají v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Lékaři tu svěřují operační léčbu jedné z nejčastějších nepravidelností srdeční činnosti unikátnímu robotu, kterých je jen několik málo na celém světě. V případech, kdy u fibrilace srdečních síní selhává léčba léky, nastupuje moderní kardiologická metoda zvaná katetrizační ablace, jejímž výsledkem je trvanlivější umrtvení srdeční tkáně, kde vznikají rušivé elektrické vzruchy. Průvodce a zároveň operatér prof. Josef Kautzner přiblíží, jak zásah probíhá a jak katetrizační robot a navigační systém umožní přesnější vedení celého zásahu.

Stovky lidí denně míjíme v ulicích, v metru nebo třeba v halách letištních budov. Přitom netušíme, že v průměru každý stý z nich trpí poruchou srdečního rytmu – fibrilací srdečních síní. Je to nejčastější arytmie, která sice neohrožuje bezprostředně náš život, ale výrazně zhoršuje jeho kvalitu. Je spojena se zvýšeným výskytem mozkových příhod, srdečních selhání a dalšími komplikacemi.

Co je podstatou fibrilace? Elektrické vzruchy, které normálně vedou kpravidelnému stahování srdce, krouží chaoticky v obou síních. Síně se stahují nekoordinovaně, klesá jejich čerpací schopnost. Chybné vzruchy přecházejí i na komory, a to vede k rychlému a nepravidelnému tepu.

Léčba fibrilace síní je individuální. Závisí na velikosti potíží i na tom, jak fibrilaci vnímá pacient. Když nepomohou léky, pak se kardiologové rozhodují často k léčbě pomocí katetrizační ablace. Takový výkon teď s námi budete sledovat na katetrizačním sále pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Pacientem je starší muž. Právě u lidí nad šedesát let výskyt fibrilace síní významně narůstá.

Moderní kardiologie využívá miniinvazivních metod katetrizace, při níž se do těla vstupuje pomocí katetrů z malých vpichů v pacientových tříslech nebo na krku. Katetr pronikne cévami až do srdce. Fibrilaci spouštějí obvykle místa ve svalovině kolem plicních žil levé srdeční síně. Katetry tedy nejprve musejí proniknout právě tam. Naším průvodcem je dnešní operatér, profesor Josef Kautzner.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Tady je model. Tady vidíte pravostranné žíly, levostranné žíly. Vidíte, že na modelu je to velmi jednoduché. Ve skutečnosti třeba tento pacient měl čtyři žíly vpravo. Jedna takto vybíhala nahoru, jedna uprostřed. A my se musíme dostat do té levé síně tak, že zespoda zasuneme katetr touto dolní dutou žílou do pravé síně a pomocí jehly musíme propíchnout tuto mezisíňovou přepážku tak, abychom se přes ni dostali do levé síně. Teprve v levé síni jsou ústí plicních žil.

Dlouhá jehla pro propíchnutí mezisíňové přepážky je připravena a uvnitř plastového vodiče směřuje k srdci. Operatéři sledují její pohyb pomocí rentgenu a ultrazvuku.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: To je katetr, kterým se mapuje ústí každé plicní žíly, a ty drobné elektrody na obvodu snímají signály a potom můžeme dokumentovat, že jsme tu plicní žílu odizolovali elektricky. Takže případná ložiska, která spouštějí fibrilaci síní, zůstanou uvnitř té odizolované žíly.

Na řadu přichází ablační katetr, kterým se izolace provádí. Elektroda na jeho konci zahřívá tkáň, a tak ji ničí. Hrot katetru se přitom proplachuje fyziologickým roztokem.

MUDr. Petr Peichl, Ph.D.:Tak, máme všechny katetry vevnitř a můžeme dělat optimalizaci a dáme si čip.

Tento čip spouští trojrozměrný mapovací systém. Prostřednictvím něj se operatér se svým asistentem budou orientovat uvnitř levé srdeční síně. Sledujete, jak pomocí katetru „lasa“ vzniká mapa vnitřních stěn levé srdeční síně.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: V každé žíle může být ložisko, které spouští tu fibrilaci síní. Takže my musíme odizolovat všechny, protože teď nevíme, v které to ložisko je.

Na katetrizačním sále je ještě jeden aktér této operace. Zatím trpělivě čeká na svou chvíli. Katetrizační robot Sensei firmy Hansen Medical. Jeho pracovní paže je připevněna k operačnímu stolu a je pohyblivá ve třech kloubech. Mapování srdeční síně skončilo. Teď je na řadě příprava robota.

Vlastní ablační katetr prochází dvojitým pouzdrem. Zevní pouzdro končí v pravé síni a poskytuje oporu, vnitřní má velmi ohebný konec a operatér řídí jeho pohyb pomocí joysticku. Celek má velmi dobrou stabilitu a dosáhne jakéhokoli místa uvnitř srdeční síně.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: To jsou čepy, které jsou zasunuty do ovládací jednotky a pomocí jejich otáčení ten robot ovládá konec katetru.

Start robota. Ověřují se všechny jeho pohybové funkce. Operatér odchází do sousední místnosti – ovladovny. U pacienta s robotem zůstává asistent.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Tady je ultrazvukový obraz, který ukazuje, jak je katetr zavedený přes tu přepážku do levé síně. Toto je levá síň a tady jsme těsně za tím. A toto už je robotický katetr, který takto ovládám. Vidíte, jak se pohybuje, jak ho ovládám …

Rozběhla se hlavní část operace. Takto probíhá vlastní ablace. Pomocí hrotu ablačního katetru operatér vytváří těsně vedle sebe drobné spáleniny. Celý pás nebo prstenec, který takto postupně vznikne, obkrouží ústí plicních žil. Odizolují se tak ložiska, která fibrilaci síní spouštějí.

Mezi klíčová data patří hodnoty intenzity proudu, délka působení a teplota tkáně. Operatér má na monitoru před sebou dvojici obrazů levé srdeční síně. Pravý, červený vznikl při předchozím vyšetření na počítačovém tomografu. Levý je výsledkem trojrozměrného mapování uvnitř srdce. Jejich souběžný pohyb řídí počítač. Jak se operuje „na dálku“, bez přímého dotyku s katetrem?

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Je to prostě obdoba toho létání v noci. Že vlastně se díváte jen na přístroje a věříte jenom těm přístrojům.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Tady je graf, který ukazuje v čase, jaký je tlak na tkáň v gramech. A to mi dává informaci, protože já necítím ten katetr v ruce, ale vidím, jak tlačím na tu tkáň, vidím signály z toho katetru a vidím, jak se pohybuje v té mapě. Čili já mám informaci zprostředkovanou, protože ten katetr necítím v ruce.

Jaké jsou přednosti operace pomocí robota?

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Robotické ovládání umožňuje se pohybovat prakticky bez potřeby rentgenového záření, protože já jsem tady nepoužil za celou dobu rentgen, protože se pohybuji intuitivně přesně tam, kam chci, a nepotřebuji na to svítit na rentgenu, když mám tuto mapu.

Robotický katetr pronikne i na obtížně dosažitelná místa stěny levé síně a díky své stabilitě se na nich i udrží. Mnohem lépe tak může do tkáně předávat energii radiofrekvenčního proudu. Výsledkem je lepší ohřev i spáleniny tkáně.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Takže se vlastně vytvoří spáleniny, kterou jsou trvanlivější, abych tak řekl, v porovnání s tím, když to dělá člověk ručně a ten katetr takhle odskakuje od stěny. Takže vlastně část té aplikace energie jde do krve a ne do stěny.

Radiofrekvenční ablace u fibrilace síní se provádějí pomocí robotického katetru v pražském IKEMu už od října loňského roku. Je už tedy možné tuto špičkovou moderní metodu hodnotit?

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: Nejenže ty výkony jsou kratší, ale jsou mnohem přesnější a že i ti pacienti mají mnohem méně fibrilace síní. Že to je úspěšnější, než provádění výkonu ručně, tak jak jsme až dosud prováděli.

Roboty při katetrizační léčbě srdce pomáhají zatím jen na několika pracovištích Evropy a Spojených států. V tomto směru patří pražský IKEM přístrojovým vybavením, počtem odoperovaných pacientů i zkušenostmi k absolutní světové špičce.

Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Hudba v reportáži

  • Exile: Neuroscan (Adam Freeland/On Tour)
  • Future Sound Of London: Dead Skin Cells (Lifeforms)
  • Red Snapper: Crease (Making Bones)
  • Sound Workers: Fraunenliebe (Adam Freeland/On Tour)
  • The Prodigy: Break & Enter (Music For The Jilted Generation)
  • Tomato22: All Is Possible (unreleased)

Nejsledovanější