Úvod » Technika » Hluk ve městě

Hluk ve městě

Přidat do mého PORTu

12. 12. 2007

Hluk ve městě

Žijeme v moři hluku. Automobily, nákladní auta, letadla – to vše přispívá k tomu, že městské prostředí je nesmírně znečištěno hlukem. A ten nám škodí: Zvyšuje krevní tlak a dětem překáží, když se učí číst. Proto vědci v Evropě hledají způsob, jak snížit hluk ve městech pomocí zdokonalených konstrukcí motorů a jejich součástí, nových materiálů i plánů řízení dopravního provozu.

Angličan a jeho zahrádka. Před svým domem v Birminghamu vytvořil Maurice ráj, který je drobným ostrůvkem v moři hluku. Palmy, lilie a kvetoucí keře rostou pod jednou z nejrušnějších křižovatek. Lidé jí říkají „špagetový uzel“, protože jej tvoří vzdušný labyrint menších cest. Na ploše dvanácti hektarů neustále burácí provoz, a to i v tu nejklidnější denní dobu. Ale Maurice jej po třiceti pěti letech života na stejném místě již nevnímá.

Maurice Western, obyvatel Birminghamu: Hluk aut mne opravdu neobtěžuje. Jak říkám, smířil jsem se s ním a přizpůsobil se mu. A myslím, že většina lidí tady taky – je to prostředí ve kterém žijeme každý den.

To ale neznamená, že hluk nemá na nikoho vliv. Na křižovatce měřič hladiny hluku ukazuje kolem 80 decibelů. Jak si ale údaje o hluku představit? Ideální hladina pro spánek je 20 až 30 decibelů. Běžný hluk na ulici dosahuje 70 až 75 decibelů. Hluk těžkého vozidla vykáže 80 až 85 decibelů. Dlouhodobá expozice osmdesáti decibelům už může být škodlivá. Diskotéka generuje až 110 decibelů a startující letadlo vykáže 125 až 130 decibelů. Zvýšení o každých deset decibelů člověk vnímá jako zdvojnásobení hluku. Jak tedy hluk člověka ovlivní?

Na lékařské fakultě Univerzity královny Marie v Londýně se vědci zaměřili na zhodnocení toho, jak městský hluk působí na organizmus i psychiku lidí.

Stephen Stansfeld, profesor psychiatrie, Queen Mary University: Asi nejdůležitější a nejrozšířenější reakcí je mrzutost, tedy jakýsi druh podrážděnosti a mírné zlosti. Hluk ale také způsobuje poruchy spánku, obtíže při usínání či probouzení se o půlnoci. Obvykle se tomu lidé přizpůsobí, ale mohou se projevit psychologické příznaky, jako je lehké napětí a bolesti hlavy. Městský hluk podle všeho ovlivňuje také učení dětí ve škole.

Až čtyřicet procent evropské populace je vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody na zdraví. Proto výzkumníci v rámci programu CALM II změří veškerý hluk, který způsobují auta, tahače, vlaky a letadla, a vydají doporučení, jak jej omezit.

Na odboru životního prostředí Městské rady Birminghamu vypracovali cenný nástroj pro takový výzkum. Nazývá se strategická hluková mapa. Podobné mapy budou muset do roku 2012 vytvořit všechny aglomerace v Evropě s více než sto tisíci obyvateli.

John Hinton, Městská rada Birminghamu: Můžete vidět, že modré a červené oblasti jsou tam, kde je hladina hluku vysoká. Nejvyšší je na rychlostní cestě M6 až ke špagetové křižovatce a pak dále na sever města. Dalším zdrojem hluku je letiště – a samozřejmě – hlavní okružní cesty, které vedou do a z města. Existují určité nástroje, jak snížit hladinu hluku. Jednak jsou to organizační změny v dopravě, směřující ke zklidnění provozu, třeba omezením rychlosti nebo postavením retardérů v místech, kde je to možné. Dále je to výměna povrchů vozovek za takové, které snižují hluk. Možná někde postavíme protihlukové bariéry.

Na testovacím okruhu v rakouském Grazu výzkumníci sledují auto jedoucí různými rychlostmi. Přitom zjišťují, které části auta vyvolávají nejvíce hluku.

Hluk z automobilové dopravy se totiž skládá ze tří složek: aerodynamického hluku, který způsobuje samotné vozidlo, jak rozráží vzduch svým pohybem. Pak je to hluk motoru a hluk vznikající kontaktem pneumatik s vozovkou. Při nižších rychlostech převažuje hluk z motoru, při vyšších rychlostech dominuje hluk pneumatik.

Franz Brandl, akustik vozidel, AVL List: Vidíme, že hluk pochází hlavně z motoru a z převodovky. Při vysokých rychlostech zase ten nejsilnější hluk pochází z pneumatik. Závisí to na povrchu cesty a na struktuře pneumatiky. Čím vyšší je rychlost, tím hlučnější jsou pneumatiky. Pak tu máme ještě aerodynamický hluk, který roste s rychlostí. A nakonec tu máme výfukový systém a sání vzduchu.

Odborníci ještě zpřesňují testy ve zvukové laboratoři, kterou tvoří zvukotěsná komora vybavená valivou dráhou. Technici zaměřují mikrofony na různé body automobilu a přesně zjišťují, které části vytvářejí ten největší hluk. Pak se mohou výrobci aut soustředit na přepracování konstrukcí právě těchto součástí.

Franz Brandl, akustik vozidel, AVL List: Existuje několik způsobů, jak snížit hluk motoru. Jednou z možností je použití speciálních materiálů. Například toto spodní víko motoru je vyrobeno z pěnového hliníku, který byl vyvinut v rámci tohoto projektu. Je nesmírně lehký a má vynikající vlastnosti přispívající k tlumení hluku.

Exponenciální nárůst velkých měst na celém světě znamená, že i hluk bude stále závažnějším problémem. Například v Praze je nadlimitním hlukem již nyní zasaženo kolem osmi procent obyvatel, tedy přes devadesát tisíc lidí.

John Hinton, Městská rada Birminghamu: Lidé se dopravnímu hluku umí přizpůsobit, ale to neznamená, že hluk neovlivňuje jejich zdraví v dlouhodobém měřítku.

Stephen Stansfeld, profesor psychiatrie, Queen Mary University: Lidé vystavení vysokým hladinám hluku v zaměstnání mohou nevratně ztratit sluch – to víme již dlouho. V poslední době však vznikly další studie, které zjistily, že organizmus reaguje na hluk jako na poplašný signál a zrychluje tep, zvyšuje krevní tlak a hladinu adrenalinu. V Evropě je tak dlouhodobý dopravní hluk příčinou tří procent úmrtí na srdeční selhání.

Do roku 2020 by se měl městský hluk snížit o deset decibelů. Pro naše uši to ale znamená, že se sníží na polovinu a vrátí do přijatelných hranic.

Šárka Speváková

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější