Úvod » Impact – ze zahraničí » Energie z moře

Energie z moře

Přidat do mého PORTu

11. 4. 2009

Energie z moře

V moři je ukryto mnohem více energie, než kdy bude lidstvo potřebovat, říkají odborníci. Obrovské masy vody, které se vyskytují na naší Zemi, představují dosud nevyužitý zdroj obnovitelné energie. Avšak zatímco sílu větru již využívají větrníky a sluneční energii přeměňují solární elektrárny, výzkum zabývající se využitím energie z moře je na svém počátku. Odborníci proto nyní umisťují do proudů přílivu a odlivu nové prototypy turbín, jako je SeaGen, Pelamis nebo Vlnový drak, které by je měly efektivně využít. Vzhledem k tomu, že pobřeží obývá velké množství lidí, mohla by energie z moře pokrýt až polovinu světové spotřeby všech domácností.

Zátoka Strangford v Severním Irsku – největší záliv Britských ostrovů. Velkou část tvoří klidné vody, ale tam, kde se záliv zužuje, za přílivu vznikají rychle tekoucí proudy, které tu dosahují až osmi metrů za sekundu. Strangfordská úžina proto byla vybrána jako ideální pro umístění prototypu generátoru energie z vln. Tato technologie teprve musí potvrdit svou účinnost i to, zda se vyplatí.

Tato tisícitunová konstrukce byla postavena v belfastských loděnicích. SeaGen opustil doky v březnu roku 2008 na bárce vybavené jeřáby pro zvedání velmi těžkých nákladů. Začátkem dubna již bylo zahájeno připevňování ke dnu. Turbiny fungují jako vzdušné mlýny ponořené do moře. Natáčivé vrtulové listy o průměru dvaceti metrů, řízené počítačem, umožňují využít střídajících se proudů v obou směrech a podle okamžité rychlosti optimálně využít jejich energii. Ta bude kabelem přenášena do pobřežní pozemní trafostanice.

Angela Robothamová, ředitelka inženýrských služeb, Marine Current Technologies: Turbínu jsme umístili tady hlavně proto, že přílivové proudy jsou tu nejrychlejší z celého pobřeží Spojeného království.

Jakmile budou oba motory SeaGenu v plném provozu, budou pracovat po dvacet hodin denně a vyrábět energii z proudů odlivu i přílivu. Vyrobí čtyřikrát víc energie než jakýkoli jiný současný projekt vybudovaný na využití vln z moře.

Angela Robothamová, ředitelka inženýrských služeb, Marine Current Technologies: Tato jednotka má výkon 1,2 megawattů a bude poskytovat energii pro jedno větší osídlení s celkem 800 domácnostmi. Pokud bychom spojili několik turbín za sebou, pak obdržíme elektrárnu schopnou konkurovat větrným farmám.

Získávání energie z vln začalo před dvaceti lety od nuly a podle odborníků bude třeba ještě tak deseti let, než ve vývoji doženou větrné turbíny. SeaGen však nesmí mít nepříznivý dopad na životní prostředí. Zátoka je chráněnou oblastí a domovem mnoha druhů ptactva i zvířectva. Vliv generátoru nad hladinou moře je minimální, ochránci přírody se ale obávají jeho masivních rotorů, které pracují pod hladinou a mohou být nebezpečné pro ryby a zvědavá zvířata, jako jsou tuleni. Ti mohou byt ohroženi hranami lopat, které se při maximálních otáčkách pohybují na obvodu rychlostí až 60 km/h.

Graham Savidge, lektor mořské biologie, Queen´s University Belfast: Zajímáme se hlavně o tuleně obecného a také bentos, což je společenstvo živočichů žijících na dně mořském. Turbiny totiž mohou mít „brzdícího vliv“, který drasticky změní přírodní nánosy sedimentů.

Ochránci prostředí a společnosti na výrobu obnovitelných zdrojů energie musí dosáhnout určitého kompromisu a posoudit, jaký důraz se bude klást na životní prostředí vzhledem k potřebám vyrábět elektrickou energii levně a na ekologicky přijatelné úrovni.

Graham Savidge, lektor mořské biologie, Queen´s University Belfast: Budeme muset vyvážit požadavky na životní prostředí a požadavky po obnovitelných zdrojích.

Energii z moře však neposkytují jen proudy přílivu a odlivu, ale také vlny. Jednou z možností je konvertor energie vln na elektrickou energii. Skládá se z několika poloponorných válcovitých sekcí spojených otáčivými čepy. Tři tato zařízení již budou brzy spuštěna v Portugalsku. Budou tak představovat první vlnovou farmu na světě.

Další možností je Vlnový drak, který se testuje u dánského pobřeží. Zkoušky probíhají od roku 2003 a blíží se ke konci. Příští rok bude Vlnový drak připraven ke komerčnímu využití ve Walesu, kde bude vyrábět zhruba sedm megawattů elektrické energie. Jakmile se tato technologie zaběhne, cena jednotky klesne a využití začne exponenciálně stoupat.

Erik Friis-Madsden, vynálezce, Wave Dragon: Získat energii z vln je o něco těžší, než získat energii z větru, protože vítr se využívá již po tisíce let. Bylo pak poměrně jednoduché postavit větrné turbíny k výrobě energie.

Vlny ale nabízí obrovské možnosti – mohly by poskytnout věčný zdroj energie s kapacitou až 12 000 MW.

Hans Christian Sorensen, ředitel, Wave Dragon: Vlny se mohou využívat po celém západním pobřeží Evropy, západním pobřeží Spojených států, Chile, Austrálie a Nového Zélandu. Blízko tomuto zdroji energie se nachází velké množství lidí, což znamená, že můžeme využívat energie z vln lokálně a můžeme tak pokrýt více než polovinu poptávky po elektrické energii.

Výkon těchto generátorů ale není v průběhu dne stálý, protože proud vyvolávaný cyklem příliv/odliv mění svou rychlost od nuly do maxima a znovu zpomaluje k nule, navíc časově nesouhlasí s energetickou zátěží soustav. Tento nedostatek bude nutné vyřešit. Odborníci totiž tvrdí: Oceán v sobě skrývá mnohem větší možnosti, než všechny ostatní obnovitelné zdroje energie dohromady.

Šárka Speváková

Vstoupit do diskuse

komentářů: 1

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější