Úvod » Autoři » Michael Londesborough

Michael Londesborough

Dr. Michael Geoffrey Stephen Londesborough, B.Sc Hons Ph.D., se narodil v roce 1978 v Londýně ve Velké Británii. Maturitu složil na Ashmole School v Southgate North London a v roce 1999 vystudoval s vyznamenáním chemii na univerzitě v Leedsu (Anglie). Jeho disertační práce se týkala polymerů obsahujících bór. Doktorát obdržel rovněž na univerzitě v Leedsu v roce 2002, když pracoval s profesorem Johnem Kennedym na makropolyhedrálních boranech (tato diplomová práce získala cenu J. B. Cohena za nejlepší diplomovou práci, která nejvíce přispěla k vědeckému poznání). Poslední čtyři roky pracuje jako vědecký výzkumný pracovník v Ústavu anorganické chemie v Řeži na boranech, karboranech a metalokarboranech. V současné době je držitelem grantu Grantové agentury České republiky zaměřeným na výzkum nové generace příměsí do borových klastrů, které pak bude možné využít v polovodičovém průmyslu. Byl delegátem UOCH na akademickém sněmu Akademie věd České republiky a je manažerem projektu zvaného Otevřená věda (http://www.otevrena-veda.cz/) pro mladé výzkumné pracovníky. Je autorem a spoluautorem 21 původních vědeckých prací a dvou příspěvků do knih, přednášel na čtyřech mezinárodních konferencích. Třikrát vyhrál (2002, 2003, 2004) soutěž Česko-Slovenských mladých chemiků. Je také zapojen do různých projektů Britské rady v Praze, AV ČR, České televize, Národního technického muzea v Praze a v Brně, zaměřených na popularizaci vědy, přibližování vědy mladým lidem a vytváření sítí mladých vědců z Velké Británie a České republiky.

Fotogalerie

Nejsledovanější