Úvod » Autoři » Jan Hošek

Jan Hošek

Narodil se v roce 1961 v Praze. Po studiu na Přírodovědecké fakultě UK (systematická biologie) a FAMU (dokumentární tvorba) pracoval několik let v Krátkém filmu Praha, posledních téměř dvacet let je ve svobodném povolání. Jako režisér a scénárista se podílel na vzniku asi šedesáti dokumentárních a vědeckopopulárních pořadů zejména pro Českou televizi, ale také Ministerstvo životního prostředí či ČSOP. Patří k autorům, kteří prošli celou cestu od Teleskopu přes Vědník a Popularis až k dnešnímu Portu, pro který připravuje převážně příspěvky s přírodovědnou tématikou. Kromě filmů se věnuje i odborné ilustraci (přibližně čtyřicet knižních titulů).

Nejsledovanější