Úvod » Opěrkový syndrom

Opěrkový syndrom

Přidat do mého PORTu

2. 6. 2010

Opěrkový syndrom

Závratě, ztuhnutí šíje, zhoršování vidění, poruchy sluchu – příznaky, které mohou mít různé diagnózy. Ukazuje se však, že velmi často mají stejný původ: autonehodu. Vyšetření pacientů nevykazují žádné změny ve stavbě tkání. Nic není vidět na rentgenu, nic není vidět na tomografech, ani nukleární rezonance nic neukáže, a přitom nejde o simulanty. Jsou postiženi „whiplash injury“, čili opěrkovým syndromem.

Antonie Dvořáková, pacientka: Já si jenom pamatuju, že to byl strašně velký náraz a cítila jsem strašnou bolest a tlačení od zad a vůbec jsem si ani neuvědomila, co se v tu chvíli stalo.
Někdo do nás narazil, tak my jsme pochopitelně jeli ještě kus cesty. Tak když jsme zastavili, tak jsme se snažila co nejrychleji z toho auta dostat ven, protože jsme nevěděla, co se stalo, a až potom vlastně jsme zkoušela, jestli se mohu hýbat a pak, když jsem se otočila, tak jsem viděla, že vlastně to byla autonehoda, že nám pán zrušil auto.

Různá vyšetření ale neukážou žádné, nebo téměř žádné změny ve stavbě tkání. Nic není vidět na rentgenu, nic není vidět na tomografech, ani nukleární rezonance moc neukáže – přitom nejde o simulanty. Jsou postiženi whiplash Indry, čili „opěrkovým syndromem“.

Crash testy – naše těla při nárazu. Všimněte si hlavy: je těžká a letí setrvačností dopředu, pak, letí dozadu a pak opět letí dopředu. Jako při prásknutí bičem. Anglicky whiplash. Bohužel i menší náraz zanechá trvalé následky, které z počátku mohou vypadat velmi nevinně.

doc. MUDr. Aleš Hahn, ORL klinika FN Královské Vinohrady
Whiplesh injury – český přibližný překlad by byl „bičové trauma“ – je trauma, které vzniká nejčastěji při dopravních nehodách prudkým nárazem zezadu či zepředu. V tom okamžiku dochází k prodloužení páteře až o několik centimetrů, které může mít následky, které jsou diagnostikovatelné zobrazovacími metodami, nebo také nejsou diagnostikovatelné …

Odborně se říká, že člověk při nehodě prodělal hyperextenzi či hyperflexi krku.
Při autonehodách, hlavně při čelních a zadních nárazech, hlava vykoná prudké pohyby a krční páteř se velmi namáhá. Poškozují se ploténky krční páteře, svalová tkáň krku a nervová vedení okolo krční páteře. Dochází k mikroskopickým, téměř neviditelným, poškozením tkání, kterými vnímáme mimo jiné i rovnovážný stav.

Sestra: Kdyby se vám chtělo padat, tak řekněte, že padáte.

Antonie Dvořáková, pacientka: Každý měsíc v lékárně odebírám Zdraví, což mě velmi zajímá, a tam jsem si přečetla článek “Opěrkový syndrom“, kde popisovali problémy s krční páteří a že tady v Praze je na to přístroj, tak to mě velmi zaujalo. Takže jsme se objednala a dneska jsme tady.

Národní dopravní úřad ve Spojených státech každoročně zaznamenává kolem tří milionů dopravních nehod, při kterých cestující utrpí opěrkový syndrom. Pojišťovny na plnění nároků v důsledku tohoto úrazu vyplatí každoročně téměř 20 miliard dolarů! Na následky natažení šíje při autonehodách, což je jen jiné označení pro opěrkový syndrom ve Spojeném království, přibývá nově 250 tisíc postižených za rok. U nás vzhledem k hustotě dopravy, počtu najetých kilometrů na osobu a počtu nehod se odhaduje, že počty postižených na sto tisíc obyvatel budou obdobné.

Přitom následky často handicapují. Člověk může přijít o možnost plného pracovního zapojení, a tím i o dobrý plat. Má větší vydání za rehabilitace, lázně i léky.

doc. MUDr. Aleš Hahn, ORL klinika FN Královské Vinohrady: Metodikou jsme schopni zachytit jemné funkční odchylky rovnovážného ústrojí, které potom mohou vést k těžkým trvalým následkům.

Zvrat v diagnostice opěrkového syndromu nastal právě s vynálezem speciálního přístroje, jehož prototyp mají tady ve Vinohradské nemocnici.

Sestra: Stát rovně a koukat před sebe.

Důležité jsou jeho čtyři plošiny.

Sestra: A zavřený oči, jo.

Tyto čtyři plošiny jsou samostatné citlivé váhy.

Sestra: Hlava předklonit. Zavřený oči. Už je to poslední.

Přístroj měří a vyhodnocuje práci těla při udržování rovnováhy.

doc. MUDr. Aleš Hahn, ORL klinika FN Královské Vinohrady: Drobné poruchy rovnováhy, vidění, slyšení, šelesty v uchu, bolesti v pažích, tak v tom případě tyto poruchy se mohou prohlubovat, mohou se prohlubovat v horizontu měsíců. Mohou se stabilizovat v tom špatném slova smyslu a ten pacient potom má trvalé následky, což samozřejmě zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu jeho života.

Sport je úžasná zábava, a to nejen pro diváky. Mnoho rychlých sportovních akcí však končí nárazem či pádem a prudkým cuknutím hlavy. To vše může nastat i při rekreační jízdě na kole, lyžování nebo při zdánlivě nevinném adrenalinu při bungee jumpingu. Poruchy, které následují, jsou stejné – bolest šíje, šelesty, závrať, nejistá chůze. My už víme, že jde o opěrkový syndrom.

doc. MUDr. Aleš Hahn, ORL klinika FN Královské Vinohrady: Všechny úrazy, kde dojte k prudkému vychýlení, to znamená předklonu a záklonu páteře, všechny tyto úrazy. Pakliže bychom zjistili odchylky, tak můžeme začít preventivní léčbu léky, které mají vztah k výživě nervové tkáně.

Přípravků je mnoho. Osvědčeným lékem jsou výtažky z jinanu dvoulaločného. Speciální přístroj ale napoví, která tkáň je úrazem postižena nejvíc, a podle toho lékaři volí konkrétní léky.

doc. MUDr. Aleš Hahn, ORL klinika FN Královské Vinohrady: Máme už několikaleté zkušenosti, že pacient, který má nějakým způsobem postiženo rovnovážné ústrojí, tak zapadá do určitého obrazce. Ať už je to postižení typu periferního nebo centrálního nebo kombinovaného, u simulantů naopak. Měli jsme pár případů, ty dvě po sobě jdoucí vyšetření jsou naprosto bizarní, nevypočitatelná, a tím můžeme se stoprocentní jistotou potvrdit simulaci.

Na přístroji se neomylně diagnostikuje funkční porucha rovnováhy, která nastává následkem úrazu. Takhle by tu měl záhy po nehodě či sportovním úrazu stát každý, kdo má rád své zdraví. Vyšetření zabere všeho všudy čtvrt hodiny čistého času a proti riziku trvalých následků jde o zanedbatelný úkon.

V zahraniční se zkoušejí různé systémy, které omezí rozkmit hlavy při nárazu. Například sedačka, jejíž mechanizmus při nárazu rychle nakloní opěrku, a tím zmenší úhel namáhání šíje. Zařízení se ale zatím jen zkouší. Z dovážených vozů pouze jedna severská automobilka důsledně konstruuje sedadla proti opěrkovému syndromu.

Nový přístroj plní ještě jednu důležitou funkci. Rehabilitační. Poškození rovnovážného ústrojí můžeme postupně napravovat správným cvičením. Vychylováním těla na vahách hrajeme různé hry. Snažíme se dostat kruh do terče, auto provést labyrintem, chytit letící míčky. Přitom poškozené a přerušené nervové cesty nacházejí nová spojení. Nervový systém porušený úrazem se znovu učí držet rovnováhu těla.

doc. MUDr. Aleš Hahn, ORL klinika FN Královské Vinohrady: Což je ideální situace, protože využíváme přirozených mechanizmů kompenzace, náhrady poruchy rovnovážného ústrojí a zároveň zapojíme pacienta – je angažován do svého léčebného procesu.

A ještě maličkost. Jako obdivovatelé vědy máme rádi systémová řešení. Takže do budoucna: Bylo by dobré, kdyby dopravní policie a záchranná služba sledovaly mechaniku nárazu při dopravních nehodách a poté vyslovily podezření na vznik opěrkového syndromu při zadních a čelních nárazech. Lékařům i pacientům by to velmi pomohlo. Po každé takové nehodě by měla ihned následovat prohlídka u lékaře, včetně náležitého vyšetření na speciálním přístroji.

Václav Dvořák

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější