Úvod » 15. 9. 2010

15. 9. 2010

Hrad Kamýk

15. 9. 2010 Téma

Hrad Kamýk

Hrad Kamýk byl jedním z badatelů v 19. století omylem označen za zříceninu renesančního zámku – a to mu dlouho zůstalo. Až poslední výzkumy, které vedl prof. Tomáš Durdík z Archeologického ústavu AV ČR v Praze, ukázaly, že Kamýk je jeden z důležitých hradů správních center z doby…

Přidat do mého PORTu

Připojený cestovatel

15. 9. 2010 Impact – ze zahraničí

Připojený cestovatel

V Evropě jezdí na silnicích více než 250 miliónů aut a toto číslo stále roste. To znamená, že na silniční sítě bude vyvíjen vyšší tlak, který ovšem již dnes mnohde dosahuje krajní meze. Šedesát dva partnerů z celé Evropy pracuje na řešení. Největší výrobci aut, dodavatelé, správc…

Přidat do mého PORTu

Jak mi tráví buňky

15. 9. 2010 Michaelovy experimenty

Jak mi tráví buňky

Pozitronová emisní tomografie je lékařské vyšetření z oboru nukleární medicíny, které se v klinické medicíně používá teprve od devadesátých let minulého století. Toto vyšetření zobrazuje rozdílné tkáně na základě jejich rozdílného metabolismu – tedy toho, jak moc jsou buňky „hlad…

Odebrat z mého PORTu

Následující díl

Nejsledovanější