Úvod » 15. 9. 2010

15. 9. 2010

Hrad Kamýk

15. 9. 2010 Téma

Hrad Kamýk

Hrad Kamýk byl jedním z badatelů v 19. století omylem označen za zříceninu renesančního zámku – a to mu dlouho zůstalo. Až poslední výzkumy, které vedl prof. Tomáš Durdík z Archeologického ústavu AV ČR v Praze, ukázaly, že Kamýk je jeden z důležitých hradů správních center z doby…

Přidat do mého PORTu

Připojený cestovatel

15. 9. 2010 Impact – ze zahraničí

Připojený cestovatel

V Evropě jezdí na silnicích více než 250 miliónů aut a toto číslo stále roste. To znamená, že na silniční sítě bude vyvíjen vyšší tlak, který ovšem již dnes mnohde dosahuje krajní meze. Šedesát dva partnerů z celé Evropy pracuje na řešení. Největší výrobci aut, dodavatelé, správc…

Odebrat z mého PORTu

Jak mi tráví buňky

15. 9. 2010 Michaelovy experimenty

Jak mi tráví buňky

Pozitronová emisní tomografie je lékařské vyšetření z oboru nukleární medicíny, které se v klinické medicíně používá teprve od devadesátých let minulého století. Toto vyšetření zobrazuje rozdílné tkáně na základě jejich rozdílného metabolismu – tedy toho, jak moc jsou buňky „hlad…

Přidat do mého PORTu

Následující díl

Nejsledovanější