Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Za školou v Evropě

O zahraničních stážích studentů už řeč byla. Ale nikoli o stážích studentů středních škol či učilišť. V Benešově, na Střední a vyšší zemědělské škole, to funguje. Tahle „hnojárna“ (jak bývala tato škola kdysi hanlivě nazývána) má kontakty po celé Evropě.

Domlouvá svým žákům a studentům pobyty v Holandsku, Finsku, Německu. Také jim zajišťuje Europassy. Škola je velice progresivní, moderní, a co se týká evropských kontaktů – velmi agilní. Potvrzují to především studenti, kteří se účastnili zahraničních stáží. Je to pro ně neocenitelná životní příležitost a zkušenost.

V loňském školním roce byla benešovská škola také koordinátorem evropského projektu SEDES – projekt na zdokonalení přípravy studentů ekonomického zaměření.

Studenti se ve Finsku účastnili mezinárodního semináře, v jehož rámci modelově vypracovali samostatný ekonomický projekt týkající se zemědělské výroby. Projekt pak museli před komisí obhájit. Zahraniční pobyty jsou také příležitostí zdokonalit se v cizím jazyce.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov.

Proč se (ne)bát eura

Vláda zatím odložila rozhodnutí, které by určilo datum, kdy i česká republika zavede jednotnou evropskou měnu. Zatím totiž nesplňujeme některé podmínky, které jsou k tomuto kroku nutné. Naše ekonomika není prostě připravena. Jenom se ví, jakým způsobem to bude učiněno. Po vzoru Slovinska, které euro zavedlo od ledna letošního roku, to bude učiněno tzv. „velkým třeskem“. To znamená, že od konkrétního data bude platit euro bezvýhradně ve všech oblastech. Nepůjde tedy o pozvolný, několikaetapový přechod, který aplikovalo v posledních letech třeba Německo nebo Francie. Už dnes se ví, že zavedení eura přinese zjednodušení platebního styku, že se mnohé zjednoduší, když budeme mít velice silnou a stabilní měnu. Přetrvávají samozřejmě i určité obavy. Především obavy z toho, že při převodu koruny na euro dojde ke zdražování. Komise, složená z předních finančních odborníků, však už vypracovala mechanismy, které takovým krokům dokáží zabránit.

V tomto materiálu jsou aplikovány zkušenosti ze zemí, které přechod na jednotnou měnu už absolvovaly. Informace o přechodu na jednotnou měnu lze získat na www.cnb.cz.

Most

Velmi důležitou oblastí, ve které vydatně pomáhají evropské fondy, je budování a rekonstrukce silnic. Silniční most přes řeku Nisu mezi obcemi Chrastava a Andělská hora je dobrým příkladem ze severních Čech.

Celkové náklady byly 10 milionů Kč, z prostředků EU získal projekt 7 milionů. Šlo o projekt Regionálního rozvoje infrastruktury.

Krajská správy silnic Libereckého kraje už čerpala z eurofondů celkem 329 milionů. Chystají se na další. Vědí, že základem je přesně zpracovaná dokumentace, přesně zacílený projekt. Při hodnocení se také přihlíží k tomu, zda žadatel splňoval podmínky nejen při přihlášení, ale i v monitorovacím období, které následuje po realizaci.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3