Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Návrat do života – azylový dům Kroměříž

Klikněte pro větší obrázek Od roku 1993 poskytuje město Kroměříž, město se 30 000 obyvateli, služby mužům bez domova, mužům, kteří se dostali na okraj společnosti. Azylový dům do doby zahájení projektu poskytoval svým nájemníkům pouze možnost ubytování, vaření a základní hygienickou péči. Tabulka věkového složení klientů azylového domu dokazuje, že převažují osoby v produktivním věku, tedy mezi 27 a 65 lety. Jedná se především o lidi bez vzdělání, se základním či nedokončeným vzděláním. U mnohých je tedy motivace pro hledání zaměstnání poměrně nízká a logicky aspirují na zařazení do kategorie bezdomovců. Klikněte pro větší obrázek A tak vznikla myšlenka projektu, který by měl snížit míru sociální izolace a vyloučení osob v obtížné životní situaci. Klade si za cíl získání či obnovení pracovních návyků a vzdělávání mužů, kteří tu vyhledali pomoc. Hlavní náplní projektu se stal nápad vytvořit ve zdejším azylovém domě pětičlennou pracovně motivační skupinu zaměřenou především na vykonávání pomocných prací. Projekt získal podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Čtenářská gramotnost

Klikněte pro větší obrázek Projekt „Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti“ odstartoval výzkum, který před třemi lety ukázal, že zájem dětí o čtení knih formuje hlavně rodinné prostředí. Projekt se snaží ve školách vytvořit vhodné podmínky tak, aby mohly působit podobně jako rodina. Snaží se zatraktivnit výuku literatury, zpestřovat ji návštěvou divadel a kin. Klikněte pro větší obrázek Děti pořádají autorská čtení svých vlastních básní a povídek, vydávají sborníky, vyrábějí literární plakáty nebo putují po stopách autorů. Pilotní projekt společnosti GAC spol. s r.o. je zaměřený na žáky 6. a 7. ročníků, financován je z Evropského sociálního fondu v kombinaci se státním a pražským rozpočtem. Naše reportáž se podívá do jedné pražské školy, kde projekt úspěšně běží.

 • Adresa:
  GAC spol. s r. o.
  Zelená 744/4
  160 00 Praha 6
  telefon/fax: 233 320 707, 233 321 185
  www.gac.cz
 • manažerka projektu:
  Eva Holečková
  e-mail: holeckova@gac.cz
 • Příklady zapojených škol:
  ZŠ Horáčkova, Praha 4, www.horackova.cz
  ZŠ Brána jazyků, Mikulandská, Praha 1, www.branajazyku.cz
  ZŠ praktická, Josefská, Praha 1
Eurocentrum Praha - nejčastější dotazy

Klikněte pro větší obrázek Eurocentra – informační centra – jsou dnes dosažitelná v každém krajském městě České republiky. Podle doložených statistických výstupů se stávají stále častěji místem, kam si osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty chodí lidé pro informace. A my se pokusíme odpovědět na ty otázky, které jsou pokládány nejčastěji. A tím šetřit divákům čas, poplatky za telefon nebo za připojení k internetu.

 • Můžu cestovat po EU na občanský průkaz?
  Ano, pro cesty v rámci EU a EHP (navíc Norsko, Island, Lichtenštejnsko) je možné použít jako cestovní doklad občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Tento typ dokladů je vydáván zhruba od roku 2000. Od konce roku 2004 je možné cestovat na občanský průkaz i do Švýcarska. Vedle OP je možné použít i cestovní pas.

 • Jak je to, pokud cestuji s dětmi?
  Pro cestování s dětmi není možné použít občanský průkaz. V tomto dokladu jsou totiž děti zapsány pouze pomocí rodného čísla, což není mezinárodně srozumitelný údaj. Existují tedy dvě možnosti. Nechat si děti zapsat do cestovního pasu a pak tedy cestovat na jeden společný doklad. Druhou možností je nechat dětem vystavit vlastní cestovní pas. Tento je u dětí do 15 let vystavován na 5 let a není stanovena minimální věková hranice pro jeho získání. Česká republika začala vydávat nový typ cestovního pasu s biometrickými údaji. Do tohoto typu pasu již není možné zapisovat děti, ty musí mít povinně své vlastní doklady. V současné době je ale připraven vládní návrh na to, aby to možné bylo. Bude-li přijat, bude to nejdříve v průběhu příštího roku.

 • Co můj řidičský průkaz?
  Při cestování do členských zemí EU platí řidičský průkaz vydaný v České republice, nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz. V ČR se od 1. 5. 2004 vydává nový řidičský průkaz podle vzoru EU v provedení plastové karty. Stávající řidičské průkazy (vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) jsou i nadále platné, a to ve všech členských státech EU.

 • Kolik s sebou můžu vzít cigaret a alkoholu?
  Jako spotřebitel si můžete na dovolenou vzít a z dovolené bezcelně přivézt jakékoliv zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani – například pohonné hmoty, tabákové výrobky, alkoholické nápoje. U tohoto zboží je možné bez dodatečných poplatků v rámci EU převážet pouze limitované množství pro účely osobní spotřeby. Pokud množství převáženého zboží překročí povolený limit, předpokládá se, že zboží je určeno pro komerční použití. Orientačně uvádíme v tabulce příklady limitů.

  cigarety 800 kusů
  doutníky 200 kusů
  lihoviny 10 litrů
  aperitivy 20 litrů
  víno 90 litrů (z toho maximálně 60 litrů šumivého vína)
  pivo 110 litrů
  pohonné hmoty množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 litrů

  Pozn.: Některé země uplatňují dočasně výraznější omezení na tabákové výrobky. Snížené limity uplatňují vůči České republice Rakousko, Belgie, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Francie, Švédsko a Velká Británie. Do těchto zemí je možné pro vlastní potřebu vyvézt bez poplatků pouze 200 ks cigaret, 50 doutníků a 250 gramů tabáku ke kouření.

Klikněte pro větší obrázek Při pochybnostech zavolejte na EUROFON – 800 200 200 nebo zajděte do nejbližšího EUROCENTRA. Vyhledejte www.euroskop.cz – tam naleznete odkaz.

Další informace se můžete dozvědět také na EUROPE DIRECT – dotazy telefonem a e-mailem v češtině, zdarma informační linka Evropské komise 00 800 6789 1011.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3