Spoluzakladatel legendárního pražského Činoherního klubu a jeho nejvýznamnější dramatik a režisér (2006). Scénář a režie A. Kisil

Ladislav Smoček je v současné době jeden z nejvýznamnějších divadelních dramatiků a režisérů. Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Hráči, Maska a tvář, Poprask na laguně. To jsou jen některé ze slavných inscenací Činoherního klubu, pod nimiž je podepsán. Jeho původní hry jako Piknik, Bludiště, Kosmické jaro spoluurčovaly v 60. letech styl souboru. Řada jeho inscenací se stala událostí českého divadla. Za všechny jmenujme objevný výklad Goldoniho Poprasku na laguně. Burleska Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho se stala jednou z nejpřekládanějších českých her.

Napište nám