Portfolio Investorského magazínu – pravidla

Portfolio Investorského magazín nemá, vzhledem k co největší jednoduchosti, přesný investiční profil. Není tedy modelováno pro přesně vymezený typ investora. Jeho cílem je ukázat životní cyklus běžného portfolia, proces výběru a vylučování položek v něm. Jeho prostřednictvím chceme také ukázat proces sledování a vyhodnocování informací o titulech, které jsou do něj zařazovány.

● Výchozí hodnota interaktivního portfolia : 1 000 000 CZK.

● Velikost prvních 16 nakupovaných pozic je 62 500 CZK nebo ekvivalent v cizí měně např. EUR, USD.

● Hodnota investic v cizí měně je přepočítávána aktuálním devizovým kurzem ČNB.

● Portfolio nezahrnuje poplatky spojené s koupí či prodejem investičních instrumentů nebo jiné zprostředkovatelské provize.

● Maximální počet pozic v portfoliu : 16.

● Investiční instrumenty: Akcie, podílové listy fondů, akcie indexových fondů, investiční certifikáty.

● Divák hlasováním na webových stránkách pořadu vybírá ze dvou nebo více nabízených investičních nástrojů. Následně je do portfolia vložena jedna nová (diváky vybraná) pozice.

● Po naplnění portfolia začíná fáze vylučování. Divák zde dostane k výběru dvě nebo více pozic, mezi kterými na základě hlasování na webových stránkách pořadu vybere tu, která vypadne. Výběr titulů k prodeji je stejně jako při vkládání do portfolia provázen odbornou analýzou. Za objem peněz prodaného titulu je následně nakoupen titul další.

● Dalším případným důvodem k uzavření pozice je nečekaný vývoj na trhu, který donutí Investorský magazín k prodeji pozice; například výrazná negativní změna finančního ratingu, dramatická změna geopolitického klimatu, účetní podvod. Tyto případné kroky vždy provází analýza s odůvodněním v nejbližším díle pořadu.

● Za objem peněz prodaného titulu je následně nakoupen titul další.

● Investiční tipování probíhá v každém dílu pořadu kromě prvního týdne v měsíci, který je věnován analýze vývoje stávajících pozic v portfoliu nebo jinému investičnímu tématu.

● Regionální zaměření: kromě BCPP také vyspělé trhy jako např. DAX/XETRA, LSE, NYSE, NYMEX, NASDAQ.

● Investiční doporučení jednotlivých účastníků tipování je vždy provázeno základními informace o doporučovaném instrumentu včetně důvodů pro zařazení a potencionálních rizicích a prohlášení, které předchází konfliktu zájmů. Tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách pořadu.

● Hlasování probíhá na výše zmíněné webové adrese od skončení sobotní premiéry pořadu do čtvrtečního poledne.

● Nová pozice je následně vložena do portfolia v aktuálním kurzu – tedy kurzu ve čtvrtek ve 12 hod.

Varování:
V rámci investičních doporučení vstupují do portfolia akcie, které jsou rizikovým investičním nástrojem, a při reálném investování hrozí možnost ztráty.