Jak se měnil obsah české literatury a postavení spisovatelů v desetiletích po válce.

Po 2. světové válce se obnovovala česká literatura. Zatím co na prvním sjezdu spisovatelů v roce 1946 hovoří prezident Edvard Beneš o svobodě tvorby a demokratických principech, po roce 1948 se začíná prosazovat ideologické hledisko. Spisovatelé se chodí inspirovat do továren a prosazuje se socialistický realismus. Tuto proměnu zachytily i Československé filmové týdeníky.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST