O malíři Otakaru Kubínovi.
Režie F. Kaucký.

O malíři Otakaru Kubínovi.

Napište nám