Koncept seriálu

Ženské hrdinky jsou neurotické a sofistikované. Mužští hrdinové jsou prostí a přímí. Ona je učitelkou a on je majitelem baru a trenérem místního fotbalového týmu. Lucie má matku a dvě dcery. Jan má tři syny a bratra. Zatímco ženské hrdinky milují zdravá jídla, mužské postavy milují klobásky. Poté, co se tihle dva zamilovaní lidé vzali, se musí přes noc sedm lidí se svými kontrasty a rozdílnými pohledy na život naučit žít pod jednou střechou.

Synopse

„Horákovi“ jsou o složitém fungování moderní rodiny, přičemž problémy narůstají v souvislosti s faktem, že je tato rodina složena ze dvou původních rodin, čistě mužské a čistě ženské. Ani jedna strana přitom nezná tu druhou a nesdílejí ani stejný pohled na život. To je důvod, proč v širším slova smyslu, „Horákovi pojednávají o soužití mužů a žen, a tudíž o koexistenci něčeho, co je nesrovnatelné, rozdílné. Jsou o tom, jak se tyto extrémy postupně střetávají a ve výsledku vytvářejí nové citové pouto.

Zaměření

Seriál je určen pro celou rodinu. Rovněž prostředí, městská čtvrť, je místem, které je velmi snadno identifikovatelné pro široký okruh diváků. Seriál je atraktivní pro ženy i muže, protože představuje konfrontaci mužské a ženské perspektivy.

Atmosféra

Ačkoliv je příběh seriálu víceméně klasický, téměř v duchu takových seriálů jako je např. „Step by step“, forma a aktuálnost je to, co dělá z „Horákových“ výjimečný produkt. Filmy jako „S tebou mě baví svět“ nebo „Vesničko má středisková“ ukázaly možnost zachycení každodenních konfliktů z čistě komického úhlu, aniž by přitom důraz na realitu a naturalismus zůstal stranou.

Struktura

Každá epizoda má 65 minut a je vysílána jednou týdně. Pokud jde o vztahy, vznikající v lůně vlastní rodiny, jednotlivé epizody na sebe navazují. V dalších dějových liniích jsou ale plně samostatné.