Portrét významného spisovatele, dramatika a představitele naší exilové kultury Pavla Kohouta, jenž prošel v poválečném období bouřlivým a pro mnohé kontroverzním názorovým přerodem. Dokumentární snímek uvádíme u příležitosti jeho zítřejších 95. narozenin.
Připravili: P. Kosatík, V. Polesný a M. Šec.

Hodinový dokument zachycuje život jednoho z nejkontroverznějších mužů českého veřejného života poválečné doby, spisovatele a dramatika Pavla Kohouta. Názory na něj se velmi různí. I Kohoutovi nejkritičtější odpůrci se však shodují s jeho přáteli a příznivci v jednom – že Kohout prožil svůj život, své politické i umělecké omyly a úspěchy "s plným nasazením". Díky němu se stal v pouhých dvaceti letech předním funkcionářem Československého svazu mládeže a kulturním atašé v Moskvě a se stejnou vervou později prosazoval socialismus s lidskou tváří. Jeho nasazení mu však pomohlo i poté, co byl režimem nedobrovolně vystěhován do Vídně, kde byl nucen začít budovat uměleckou kariéru opět od začátku.

Snímek vznikal s vědomím, avšak bez účasti Pavla Kohouta, který vystupuje s krátkým prohlášením teprve v jeho závěrečných minutách. Autoři tak chtěli předem vyloučit případná podezření těch, kdo v Kohoutovi vidí jen exhibujícího konjunkturalistu, který instinktivně zaujímá v každé době nejatraktivnější pozici. S vědomím složitosti a vnitřní rozporuplnosti látky tvůrci usilovali o plastičtější psychologický portrét, který by Kohoutův život zachytil "na pozadí doby" tj. spolu s údělem jeho současníků.

Napište nám