O malování kraslic a vizovickém pečivu (1987). Režie M. Brhel

Každá významnější událost v životě člověka byla v minulosti provázena mnoha obřady a zvyky. Zvykoslovné předměty se zhotovovaly z různých materiálů a představovaly symboly života, plodnosti a úrody, štěstí i smrti. Tuto symboliku už dávno ztratily, ale přesto se k nim stále vracíme pro jejich svébytnou poetickou krásu. Krásně zdobená velikonoční vajíčka patří k svátkům jara, jako symbol probouzející se přírody a nového života.

Napište nám