Zatímco se badatelé Přírodovědecké fakulty UK soustřeďují na pozorování přírody, filmová kamera se zaměřila právě na ně.
Připravili R. Vávra a M. Ryšavý.

Na jaře tohoto roku proběhl na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze zajímavý experiment. Zatímco se zdejší badatelé soustředili na pozorování a zkoumámí biologických objektů, filmová kamera se zaměřila na samotné badatele. Díky velkorysosti a vstřícnosti vedení fakulty i všech vědeckých pracovníků mohli tvůrci filmu, režisér Martin Ryšavý a kameraman Roman Vávra (studenti 5.ročníku FAMU), vstoupit i do veřejnosti obvykle nepřístupných kabinetů a laboratoří staré univerzitní budovy ve Viničné ulici, aby se tu pokusili najít a zprostředkovat především onen radostný a sváteční pocit náležící ke každému pravému dobrodružství poznání, zaznamenat údiv i obavu vědce, který stojí tváří v tvář tajemství přírody: pozorujeme a jsme pozorováni.

Napište nám