Baroko – počátek věku, v němž žijeme.
Režie E. Plítek.

Původ pojmu baroko nacházíme v portugalském slově 'barrocco', kterým klenotníci označovali velké perly nepravidelných tvarů. Barokní styl se začal prosazovat v 17. století a trval až do století osmnáctého. Charakterizuje jej monumentalita, dynamika. Baroko bylo přijato všemi vrstvami obyvatelstva pro svou srozumitelnost, citovou vřelost a okázalost jako protipól chladné rozumové strohosti renesance. Malířství využívalo šerosvit, hry světla a stínu na tvářích plných emocí. Sochařství velmi vázalo na architekturu, protože díla většinou sloužila jako dekorace mostů, hradních nádvoří, zahrad a kostelů. Častými náměty byly sochy světců, náboženské scény a alegorie.

Časné a vrcholné baroko v Čechách, jeho malířství a sochařství zachytil ve svém dokumentu režisér Evžen Plítek. Průvodní slovo pořadem má prof. dr. Jaromír Neumann.

Napište nám