Zdeněk Rotrekl, Václav Renč, Josef Kostohryz, Jan Zahradníček a Václav Prokůpek – básníci a spisovatelé, kteří byli jako jedni z prvních odsouzeni v politických procesech padesátých let. Dokumentární film připravili H. Jemelíková, K. Hynek a H. Třeštíková.

Ohromující podobnost všech totalitních režimů je v programovém ničení svobodného ducha. Italský fašismus, německý nacionalismus a komunismus především, používal svou represivní moc proti všem, kteří svým myšlením a tvorbou vzdorovali pokleslé ideologii svých vůdců. Nevzdělaní, leniví a závistiví lidé rozsévali fanaticky rozsudky smrti, doživotí a desítky let nejtvrdších věznic i mezi ty, jejichž jedinou vinou bylo to, že psali básně. Rotrekl, Renč, Kostohryz, Prokůpek, Zahradníček a mnozí další. Jejich zmařené životy nelze ničím zaplatit. Jedině snad stálým připomínáním těchto zlých let. Dokumentární film o ztracené a zatracené generaci básníků připravili Hana Jemelíková, Kristian Hynek a Helena Třeštíková.

Napište nám