Průvodce designem a životním stylem (2007). Režie P. Jirásek

Náměstí jsou snad nejstaršími veřejnými prostorami lidstva. A veřejné prostory jsou interiérem města, ve kterém se pohybují, setkávají, baví a odpočívají jeho obyvatelé i návštěvníci. V tom, jak je tento interiér komponován, propojen, vybaven a využíván, se čitelně odráží nejenom historické dědictví, ekonomické možnosti, kultura a životní způsob obyvatel, ale i hodnotový systém současné politické moci. Magická přitažlivost a historický náboj mnohých náměstí nabývá v současném období novou symboliku. Umožňuje lidem identifikovat se s určitým místem, najít pevný bod ve zrychlujícím se pohybu světa. V období globalizace se může stát velkou nadějí pro celou planetu právě obnovení pocitu sounáležitosti místních společenství, protože je spojen s pocitem zodpovědnosti k určitému místu. V perspektivě „územního plánování“ se náměstí začala chápat jen jako místa, kde je možno realizovat dopravu a parkovat. Tato degradace veřejných prostorů postupně v šedesátých a sedmdesátých letech ochromila občanský život mnoha měst. Česká města s osvíceným vedením pod vzory z Evropy začala hledat vlastní strategii, jak zastavit úpadek svých center a vrátit veřejné prostory chodcům a obyvatelům. V našem STYLU budeme společně s mnoha špičkovými architekty uvažovat nad kvalitními i spornými rekonstrukcemi náměstí v Praze, Brně, Litomyšli a Znojmě. Společně s průvodci z ateliérů HŠH, P.A.W., Burian-Křivinka, Hrůša a Pelčák a Kuba a Pilař budeme mít možnost srovnat řadu přístupů k rekonstrukci náměstí od historického purismu přes intervence soudobého tvarosloví.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST
ŽánrMagazín