O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Hollande

Vážení, teď mimořádně často mé ucho slyší a mé oko zří v televizi rozdílnosti ve vyslovování a psaní na headlinech podstatného a přídavného jména typicky francouzského příjmení „Hollande“. Jak to má být správně v různých pádech? Zatím mám zkušenost jen s „Verne“. Minulý francouzský prezident měl jméno asi původem uherského Róma.

Milan Těšínský

Odpověď

Vážený pane Těšínský,

výslovnost francouzských jmen v českém textu je stylově diferencovaná. V odborné komunikaci se jejich výslovnost často shoduje s původní výslovností nebo se k ní velmi blíží, zatímco ve stylu uměleckém a publicistickém se výslovnost francouzských vlastních jmen počešťuje. Znamená to, že se francouzská výslovnost přizpůsobuje charakteristickým rysům české výslovnosti (artikulaci hlásek, přízvuku, intonaci) a českému hláskovému repertoáru.

Spolehlivou informaci o původní francouzské zvukové podobě určitého jména získáme např. ve slovníku francouzské výslovnosti od L. Warnanta Dictionnaire de la prononciation française nebo ve slovníku vlastních jmen s názvem Petit Robert 2. Dictionnaire universel des noms propres, poučení o správné české výslovnosti francouzských jmen pak v publikaci Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině (Academia 2002).

Nyní konkrétně k Vašemu dotazu. Pokud bychom vycházeli z původní zvukové podoby, vyslovovali bychom jméno současného francouzského prezidenta (mimochodem ve francouzštině je pojmenováním Holandska, resp. části dnešního Nizozemska, provincií Severní a Jižní Holandsko) bez počátečního h (ve francouzštině se nevyslovuje) a s nosovou zadní samohláskou [ã], která je velmi otevřená, vyslovuje se s mírnou labializací (tj. zaokrouhlením rtů), přičemž průchod výdechovému proudu do dutiny nosní je plně otevřen, tedy jako [’olãd]. Budeme-li se však řídit zásadami kultivované české výslovnosti francouzských jmen v publicistice a v uměleckém stylu, měli bychom vědět, že vždy nahradíme odlišné samohlásky nejbližšími českými, v tomto případě nosové [ã] českou hláskou ústní [a].

Skloňování francouzských jmen v českém textu se liší podle toho, zda se jedná o vlastní jména osob, nebo názvy zeměpisné, u osobních jmen, zda jde o jména mužská, nebo ženská, a rovněž podle grafické a výslovnostní podoby zakončení. U poměrně frekventovaného typu jmen zakončených na -e, jak je tomu v tomto případě, se koncové němé (nevyslovované) -e při skloňování odsouvá a pádové koncovky se tak připojují k základu. Jednotlivé pádové tvary jména Hollande by pak vypadaly takto: 1. p. Hollande [oland], 2. a 4. p. Hollanda [olanda], 3. a 6. p. Hollandovi [olandovi], 5. p. Hollande [olande] a 7. p. Hollandem [olandem]. Podobně se např. skloňuje i jméno u nás známého fr. geologa Joachima Barranda (v 1. p. Barrande).

Barbora Procházková

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.