O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Dužina / dužnina

Dobrý den.

Mám prosbu. Velmi často slyším slovo dužnina, které je vyslovováno jako dužina. Co je správné? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Marie Luňáková

Odpověď

Milá paní Luňáková,

obě Vámi uváděné podoby jsou jazykově správné a užívané.

Původ tohoto slova vysvětluje J. Rejzek v Českém etymologickém slovníku (LEDA 2001), v němž uvádí, že výraz duž(n)ina je pouze český výraz, který je odvozen od starších přídavných jmen duží, dužný majících význam „velký, silný, masitý“ a vztahujících se k výrazu duh. Ten se v češtině užívá jen ve spojení jít / sloužit někomu k duhu, tj. „prospívat, velmi vyhovovat někomu, mít na někoho pozitivní, blahodárný účinek“.

U přídavného jména duží pak Slovník spisovného jazyka českého (Academia 1989) dále uvádí, že je slovenského původu, má význam „pevný, silný“. V lexikálním archivu (dostupný na bara.ujc.cas.cz/psjc/) Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je zaznamenáno celkem 5 výskytů tohoto slova, nejstarší doklad pochází z roku 1835. Přídavné jméno dužný hodnotí již Příruční slovník jazyka českého (1935–57) jako archaismus a uvádí u něj dva významy: „šťavnatý, masitý“ (o ovoci) a nářeční význam „tlustý, silný“.

V lexikálním archivu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je doloženo celkem 24 výskytů tohoto slova, první je z roku 1788.

Jiné vysvětlení původu slova dužina podává Stručný etymologický slovník jazyka českého (1967) autorů J. Holuba a S. Lyera. V něm se uvádí: dužina. Viz duha. Původně dřevěná do mírného oblouku zahnutá deska, tvořící část sudu; pak přeneseně tuhý vnitřek plodu (Presl): dužnatý.

U slova duha je pak uvedeno, že pochází z praslovanského doga, což znamenalo „pův. asi dřevěný oblouk (nad spřežením)“.

Podívejme se na zpracování samotného slova dužina, resp. dužnina v jednotlivých výkladových a encyklopedických slovnících. Některé z nich obě podoby považují za variantní a zpracovávají je v jedné heslové stati, jiné zase jako dvě samostatná hesla a slovo dužina vykládají synonymně jako „dužnina“, nebo naopak. Výraz dužina má oproti dužnina ještě jeden význam navíc:

Příruční slovník jazyka českého (1935-57)

dužina, -y 1. (výraz z oblasti bednářství) dřevěná deska tvořící část stěny nádoby (sudu, kádě, putny, škopku ap.). Nesla dojačku, zrobenou ze světlých a tmavých dužin. Rais 2. zřídka masitá, šťavnatá část ovoce, dužnina. Věděla, kdy která [merunka] uzraje, znala všecky přednosti její dužiny. Tilschová

dužnina, -y masitá, šťavnatá část ovoce; dužnatá, dřeňovitá část rostlin. Vnitřní dužnina dýně je růžová, černými jádry protkaná. Němcová

Slovník spisovného jazyka českého (Academia 1989)

dužina -y 1. dřevěná deska tvořící část stěny sudu n. jiných nádob: dojačka ze světlých a tmavých dužin; rozestouplé dužiny sudu 2. dužnina: dužina jablka, třešně; scvrklá dužina křížala švestek; dužina jedlé houby, brukve --> zdrob. k 1 dužinka, dužka, -y

dužnina -y masitá, šťavnatá část rostlinných plodů, dužina 2: dužnina jablka, třešní, brambor, hub

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia 1994)

duž(n)ina, -y dužnatá vnitřní část rostlinných orgánů (plodů, hlíz, listů): d. jablka, brambor

Ilustrovaný encyklopedický slovník (Academia 1980)

dužnina, dužina – masitá, šťavnatá část rostl. plodů; stř. část oplodí u peckovic a malvic nebo oplodí u bobulí

Malá československá encyklopedie (Academia 1984)

dužnina bot. měkká šťavnatá dužnatá nebo masitá část oplodí u peckovic (švestky) a malvic nebo vnitřní část oplodí u bobulí (angreštu).

Slovo dužina encyklopedie neuvádí.

Porovnáme-li frekvenční užití obou slov ve významu, který je jim společný (masitá, šťavnatá část rostlinných orgánů), v dostupných materiálových zdrojích, zjistíme, že častěji užívaná je podoba dužina. V korpusu textů SYN Českého národního korpusu (dostupný na www.korpus.cz) je slovo dužina doloženo 1254 doklady a dužnina 943; v mediálním archivu společnosti NEWTON media, a. s., je pak slovo dužina použito pro daný význam téměř v 7000 případech a podoba dužnina jen v 5341. Z toho je dobře patrné, že o něco častěji je užívaná podoba dužina.

Slova dužina je v korpusovém materiálu nejčastěji užito v publicistice a odborných textech, vč. populárněnaučné literatury:

Je to voňavá muškátová réva, kterou pro ranost a výbornou chuť lze doporučit. 'Neronet' má modré bobule a také modrou dužinu. [Zahrádkář 1997]

Pohlednými a poměrně hojnými jsou mezi našimi houbami různé druhy ryzců. Jejich dužina roní po poranění různě zbarvené mléko. [Deníky Bohemia 2004]

Hojně se používá i v beletrii (méně často v poezii), kde zpravidla nabývá obrazného významu:

Stojí tam Lucie. Eucharistie mé každodennosti, polární záře mých nocí, dužino mé duše, bušící srdce mých úzkostí, […], královno mé spásy, oroduj za mě! Co se s tebou stalo? [J. Kratochvil]

Výraz dužnina je hojně používán v publicistických textech a v odborné a populárněnaučné literatuře, o něco více dokladů (než u slova dužina) pochází z učebnic a nejmenší je výskyt v beletrii:

Neutrální chuť dýně umožňuje zpracovat dužninu v mnoha zajímavých kulinářských kombinacích, ať už sladkých nebo slaných. [Styl 2009]

Na řezu plodem se objevují v hloubce několika milimetrů pod slupkou zahnědlá místa v dužnině. [Škoda – Kohout – Zitta: Obecná fytotechnika]

Pokud se mluví o houbách, projevuje se tendence v odborné literatuře užívat spíše podobu dužnina:

Dužnina houby příjemně voní. Mladé plodnice jsou chutné a jedlé. [J. Teplíková: Houby známé a exotické]

Barbora Procházková

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.