O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Eklovat se, echt

Dobrý den, pane Cibulko,

přestože jsem vzděláním spíše přes přírodní vědy a na gymnáziu mi jazyky, včetně českého, dělaly problém, dnes, když pracuji jako lektor, mě čeština baví a každé její špatné použití z úst „profesionálů“ v televizi mě velmi rozčiluje. Proto velmi vítám Váš pořad, nenechám si ho ujít. Kdo jiný než veřejnoprávní televize (pomineme-li školu) by měl o spisovný jazyk dbát?

V reklamě na testy rakoviny tlustého střeva říká žijící klasik Jiří Suchý: Akorát se vám to může trochu eklovat. Sám jsem to slovo nikdy předtím neslyšel. Nemáme pro to české synonymum? (Příčit? Bude Vám to žinantní?) Nebo by to nemělo tu pádnost? Absurdně také zní, když je něco echt české.

S pozdravem

RNDr. Petr Líznar

(dopis je výrazně zkrácen)

Odpověď

Vážený pane doktore,

zřejmě nejste jediný, kdo sloveso eklovat nemá ve své aktivní slovní zásobě. Nenalézáme jej ani v Příručním slovníku jazyka českého, ani ve Slovníku spisovného jazyka českého. Objevuje se však v Akademickém slovníku cizích slov: eklovat se, tj. ošklivit se, hnusit se. V korpusech psaného jazyka, které shromažďuje Ústav českého národního korpusu, najdeme několik málo dokladů tohoto slovesa. Je nepochybné, že sloveso eklovat souvisí s německými výrazy ekelhaft (hnusný, protivný, odporný), ekelig (týž význam), ekeln: es ekelt mir (to se mi hnusí, protiví, příčí). Koneckonců výraz eklhaft řada lidí v běžném neformálním rozhovoru užívá: Bylo to fakt eklhaft. Diváci České sody si možná v té souvislosti vybaví nezapomenutelné kurzy německého jazyka v podání M. Šteindlera a D. Vávry, které bývají založené i na tom, že jistý německý výraz se užívá také v češtině. Např. německy: Das ist aber Pech, česky: To je ale pech. A podobný příklad právě zněl: Das ist aber ekelhaft / To je ale eklhaft.

Užití slovesa eklovat ve Vámi zmíněné reklamě jistě nepřekvapilo jen Vás. Každá reklama se snaží diváka upoutat, k čemuž využívá nejrůznějších strategií. Jednou z nich je nepochybně i užívání neobvyklých výrazů. A jak asi uznáte, v tomto případě byla reklamní strategie opravdu úspěšná, neboť jste si reklamu si zapamatoval. Máte samozřejmě pravdu, že by se daná věta dala zformulovat jinak, Vámi navrhovaná řešení jsou možná, posouvají však větu do jiné stylistické roviny.

Slovo echt ve spojení echt české, které uvádíte, zřejmě rovněž pochází z nějakého reklamního textu, do těsného sousedství se zde dostává výraz původem cizí, německý a výraz domácí. V němčině se slovo echt vyskytuje jako přídavné jméno: echtes Gold (ryzí zlato), echte Wolle (pravá vlna) nebo jako příslovce: Das ist echt Hans! (To je celý Hans!), Das ist echt Bio-Artikel (Je to výrobek ryzí biokvality). Ani slovo echt nenacházíme v žádném z našich výkladových slovníků, hledání v korpusech Ústavu českého národního korpusu je opět úspěšnější, nalézáme v nich několik desítek dokladů tohoto výrazu (např. echt řecká restaurace, echt Vídeňák, echt periferie, něco echt českého, echt jihočeský popěvek, nic echt kulturního, echt Německo apod.). Výrazy echt, echtovní, tj. správný, mající náležité vlastnosti v plné míře, pravý, ryzí, se rovněž vyskytují v Akademickém slovníku cizích slov.

Výraz echt se dostal i do titulku novinového článku, ovšem v uvozovkách, které naznačují nadsázku či odstup autora titulku od tohoto výrazu: „Echt“ české potraviny by od dubna měly nést českou vlajku (18. 1. 2011, MF Dnes). Jen pro zajímavost ještě uveďme, že v České republice již dlouhá léta působí kapela ECHT!, v tomto případě se někdy setkáváme s pozoruhodným skloňováním daného výrazu: v písničkách ECHT!u atd.

Pokud Vámi uvedené slovní spojení, echt české, skutečně pochází z reklamního textu, pak jeho tvůrce zřejmě vsadil na krátkost, údernost výrazu echt. Vám takové slovní spojení připadá absurdní, ale právě tato absurdnost může na příjemce reklamního textu zapůsobit, reklama je tím může zaujmout, mohou si ji právě pro to neobvyklé slovní spojení zapamatovat, dále o ní diskutovat a zamýšlet se nad ní.

Lucie Jílková

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.