O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Hulvát

Paní Eva Šimerová se dívá na pořad O češtině v léčebně dlouhodobě nemocných. Poslala dotaz na původ slov hulvát a otázku, zda je správně „Zákaz vstupu psů“ nebo „Zákaz vstupu psům“.

K podstatnému jménu hulvát nejprve uveďme jeho definice z našich výkladových slovníků:

Příruční slovník jazyka českého (PSJČ), 1965–1957

hulvát, -a m. hrubec, sprosťák. Jsou pravdy, které kdybys pověděl ve společnosti, rozprášíš ji v minutě; proto z taktu mlčíš, aby tě nenazvali hulvátem. V. Mrš

Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), 1958–1971

hulvát
-a m. hanl. hrubec, hrubián, surovec, sprosťák: bije svou ženu, h.!; vyvádět, chovat se jako h.: --> expr. zdrob. *hulvátek, -tka m. (Vanč.); --- hulvátský příd.: h-é řeči; h-é vystupování; --> přísl. hulvátsky: jednat h.; --> podst. hulvátství, -í s. hrubství, surovost, sprosťáctví

Pro dokreslení gramatické charakteristiky uveďme, že ve 3. a v 6. pádu jednotného čísla můžeme užívat tvary hulvátovi i hulvátu.

Slovo hulvát zachycuje rovněž databáze slovní zásoby češtiny 21. století Pralex (Pražský lexikon), budovaná v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český, jejíž jednotlivé položky mají sloužit jako materiálový základ pro vypracování příslušných slovníkových hesel nového výkladového slovníku češtiny. Při práci na databázi byl používán jako materiálový zdroj Český národní korpus. Uveďme zde některé doklady (s uvedením zdroje, autora a roku vydání) slova hulvát a také zdrobněliny hulvátek i přídavného jména hulvátský a příslovce hulvátsky a nakonec ojedinělý doklad podstatného jména hulvátov, jehož význam by se mohl vyložit jako „místo, okruh působnosti, kde se (ve zvýšené míře) vyskytuje, projevuje hulvátské chování, jednání, způsoby“.

Měli každý jiné způsoby, pan Bedřich Brenske a v protikladu k němu ten četařský ťulpas a < hulvát> Emerich Vogeltanz.
(Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, 1990)

V praxi to znamená, že ostrý veřejný útok na ženu přináší jeho autorovi především pověst nenapravitelného <hulváta> a až potom případný politický zisk.
(Respekt, č. 40/1995)

Malý < hulvátek> (ať už muž či žena) jsou nepoznatelní.
(Story, ročník 1997)

Jan Josef byl jeden z těchto <hulvátků>.
(Vančura, Vladislav: Amazonský proud, Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, Poslední soud, 2000)

Ale nikdy jsem se neuměl bránit žádnému agresivnímu <hulvátství>, nebylo v mých silách vzdorovat mu pohrdáním.
(Kratochvil, Jiří: Truchlivý Bůh, 2001)

Svoboda slova se tudíž nezřídka proměňuje ve svobodu lži, ale i ve svobodu nezřízeného <hulvátství>.
(Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 35/1992)

Když už se tak o tom pykání začalo mluvit, a když už vůbec promluva páně Ježdíkova ztratila vtip a měnila se vůčihledně v <hulvátské> nadávání a vyhrožování, pan advokát pana Ježdíka vyhodil a svěřil celou záležitost pečlivým rukám četnictva, učinil na paní Chottovou a na pana Ježdíka trestní oznámení pro veřejné násilí vydíráním.
(Drda, Jan: Milostenky nemilostné, 1995)

No, dýchej chvilku zhluboka a můžeš pokračovat: a až se unavíš <hulvátskými> příměry, věnuj se tomu, co ti povím.
(Voskovec, Jiří – Werich, Jan: Falstaffovo babí léto, 2000)

Bočár se vzpamatoval ze sentimentální vzpomínky a pohlédne na mě <hulvátsky>.
(Škvorecký, Josef: Příběh inženýra lidských duší II, 1992)

Není sporu o tom, že války a násilí v jakékoli formě, zvlášť pokud <hulvátsky> a bezohledně drásají bezbranné lidi, jsou bezmocné svinstvo.
(Lidové noviny, č. 244/1993)

Uznávám, že někomu může být jedno, že ho před volbami politikové krmí sliby, na něž po volbách rychle zapomínají, že si dělají z politiky <hulvátov> či pouhý nástroj svých osobních ambicí, nebo mezi sebou podepisují účelové smlouvy, aby je v příhodném okamžiku porušili.
(Mladá fronta DNES, 18. 7. 1998)

O původu slova nás informují etymologické slovníky.

Etymologický slovník jazyka českého Holub., J. – Kopečný, F., Praha 1952) uvádí následující:

helekati, halekati, onom.; expr. obměnou hulákati

hulákati expr. obměnou k int. hola (srov. též helekati); odtud asi i hulvát

hulvát v. hulákati; jen č., staré

Pozn.: Užité zkratky: zkratky: onom. = onomatopoický (zvukomalebný); expr. = expresivní (afektivní) zabarvení slova; int. = interjekce (citoslovce)

Jiří Rejzek (Český etymologický slovník, 2001) uvádí, že slovo je pouze české, jeho původ je nejasný; výklad ve slovníku Holuba – Kopečného je podle Rejzka neuspokojující. Rejzek v této souvislosti připomíná středohornoněmecké slovo hulwen ve významu „pošpinit“, s poznámkou, že „…případné přejetí naráží také na značné potíže, především slovotvorné.“ (s. 219)

Podívejme se rovněž do Vokabuláře webového – internetové aplikace, v níž je od roku 2006 postupně zpřístupňována především slovní zásoba historické češtiny.

Zajímavé jsou v tomto případě doklady užití slova Hulvát jako příjmení.

hulvát, -a, masc., Tölpel, Lümmel. — Trúpec neb hulwat *sillo Roh. 182a; ať takových hulvátů pozbudu WintCírk. 1, 255 (píše r. 1611 katol. farář o protestantských osadnících). — Příjm.: Jan hulwat Lún. ks. 1380, Jacobi qui hulwat dicebatur t. 1397, Václav Hulwath TomZ. 1383 n 275. (Zdroj: J. Gebauer, Slovník staročeský)

(Vokabulář webový [on-line]. Verze 0.7.4. [citováno ze dne 10. 2. 2012]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na vokabular.ujc.cas.cz.)

Zákaz vstupu psů

A k doplňujícímu dotazu, zda je správné Zákaz vstupu psů. anebo Zákaz vstupu psům.

Vhodnější je použití první formulace, tedy Zákaz vstupu psů.

Vzhledem k tomu, že adresátem podobného sdělení prakticky nemůže být pes (ani jakékoliv další zvíře), ale je jím primárně člověk, pak by nejvhodnější formulace zněla např. Zákaz vstupu se psem. příp. Zákaz vstupu se psy. anebo např. Vodit psy do tohoto prostoru je zakázáno.

Zdeňka Tichá, ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.