O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Rekonverze

Uvádím výrazy:

Inverze – každý dnes má kolem sebe (počasí);
Rekonstrukce – nové sestrojení, přestavba, změna;
Revitalizace – obnova (paneláků) v dobovém slangu;
Konverze – změna víry, dluhu, jaderný proces, tvorba nového slova

Jak k tomu chápat výraz rekonverze (podle LN přeměna staré stavby na jiný účel)? (Konverze je změna, tedy RE by mělo znamenat návrat – return.)

František Růžička

Doklady užití výrazu rekonverze nacházíme v lexikálním archivu ÚJČ AV ČR, v. v. i., např.:

Velký slovník cizích slov uvádí:

konverze, -e ž á l ñ odb. přeměna, změna, obrat: k. vojenského průmyslu na civilní; jad. fyz. přeměna plodivého materiálu na štěpitelný materiál v reaktoru; chem. k. metanu (zemního plynu) vodní parou; gen. genová k.; zeměd. k. živin, krmiva; výp. tech. převod dat z jednoho kódu do kódu jiného (např. z kódu dvojkového do desítkového); práv., ekon. změna podmínek půjčky (úroku, splatnosti atd.) ve výhodnější, zprav. užív. u státních dluhů (při poklesu úrokové míry); změna, přeměna jedné měny v jinou (zahraniční); log. urč. transformace kategorického soudu; lingv. tvoření nového slova změnou jeho tvaroslovné a slovnědruhové charakteristiky (např. zlý – zlo; veselý – vesele; lovit – lov); přechod slova z jednoho slovního druhu do druhého beze změny formy n. urč. slovního tvaru k jinému slovnímu druhu (např. nemocný – příd., podst., celkem – 7. j. podst., přísl.); liter. básnická figura; náb. změna náb. vyznání, přestup k jiné víře (zprav. katol.); výp. tech. k. dat převod počítačových dat do jiného kódu;
konverzní příd.: k. listina; fyz. k. filtr sloužící k dosažení změny teploty chromatičnosti světla; k. elektron; chem. k. povlak

rekonverze, -e ž á l ñ řidč. publ. opětovná přeměna: r. (válečného) průmyslu jeho přebudování na mírové potřeby;
rekonverzní příd.

Mediasearch – mediální archiv společnosti Newton Media má následující frekvenci užití výrazu rekonverze (od roku 2002): rok 2002 – 9 výskytů, 2003 – 8, 2004 – 7, 2005 – 20, 2006 – 21, 2007 – 18, 2008 – 31, 2009 – 18, 2010 – 23, 2011 – 23.

Vidíme, že slovo není příliš frekventované, objevuje se především v publikacích zaměřených na oblast stavebnictví (periodika Stavba, Stavitel, Fasády, Konstrukce), ale též v běžné publicistice (Lidové noviny, Bruntálský a krnovský deník, ČT1 aj.) – zde v článcích věnovaných opět stavebnictví ap.

Uveďme příklady:

V posledním loňském vydání Konstrukcí jste se měli možnost detailně seznámit s projektem rekonverze bývalého plynojemu na víceúčelovou aulu v Dolní oblasti Vítkovic z pohledu projektantů a statiků. Dnes vám přinášíme reportáž o samotném zdvihu zvonu plynojemu, kteroužto technicky velmi unikátní akci v posledním lednovém týdnu letošního roku úspěšně realizovali technici ze společnosti Hutní Montáže a. s.
(Konstrukce, 26. 2. 2011)

Rekonverze opuštěné uhelné kotelny v centru obce byla velkou výzvou. Vždyť kolik knihoven je v naší republice umístěno v kotelně!?
(Stavba, 6. 12. 2006)

Rekonverzí průmyslové haly získala Základní škola sv. Zdislavy v Kopřivnici prostornou tělocvičnu a hernu stolního tenisu.
(Interiér, 15. 11. 2005)

Regenerace se totiž na rozdíl od původních akcí, zaměřených na rekonverze velkých opuštěných průmyslových ploch, přeorientovaly na problémy měst. Brownfields se tedy staly součástí nebo podkapitolou komplexních politik městské obnovy.
(Stavitel, 18. 8. 2005)

Prostřednictvím Mediaserch – mediálního archivu společnosti Newton Media se nám podařilo vyhledat článek Lidmily Burianové a Mileny Sršňové uveřejněný v časopisu Stavba (1. 4. 2010). Článek je věnován právě vymezení toho, co se konverzí rozumí v oblasti architektury, developmentu a stavebnictví, a rovněž užívání výrazů konverze / rekonverze. Zde je výňatek z článku:

Konverze nebo rekonverze?
V našich odborných kruzích se rozšířilo používání pojmu rekonverze, což většinou není správné. Rekonverze dle slovníku cizích slov znamená „opětnou přeměnu“, což by v našem oboru označovalo návrat již dříve konvertované stavby k původnímu stavu, nebo „převedení válečné výroby na mírovou“, což není totéž jako změna využívání bývalých vojenských areálů či kasáren. Přesnější je tedy používat pojem konverze, což podle Wikipedie znamená obecně změnu, proměnu, obrácení. Pojem používá řada oborů, jako informatika, matematika, právo, fyzika, náboženství atd.

V architektuře, resp. developmentu, stavebnictví a s nimi související politice a hospodářství konverze označuje změnu funkce objektu (budovy, areálu, oblasti) při úplném nebo částečném zachování jeho stavební podstaty. V cizojazyčných textech je též možné se setkat s pojmy se stejným tvořením slova (Konversion, Conversion…), ale častěji nalézáme specifické výrazy, jako třeba v Severní Americe Adaptive Reuse, označující nejen konverze stavebních objektů, ale též předmětů, strojů atd. V německé jazykové oblasti je užívanější domácí Umnutzung spíše než obecné mnohovýznamové Konversion. Ve Velké Británii se pojmem conversion často označuje nejen konverze, ale také obecně rekonstrukce, zatímco v Čechách je to naopak – slýcháme o rekonstrukci např. pivovaru na byty (apod.) místo o konverzi.

Co je předmětem konverzí?
Obecně můžeme o konverzi hovořit, jestliže se mění funkce budovy nebo areálu či dokonce celého území.

Z výše uvedeného vyplývá, že v architektuře a stavebnictví se užívají oba výrazy, konverze i rekonverze, ve významu „změna funkce objektu (budovy, areálu, oblasti) při úplném nebo částečném zachování jeho stavební podstaty“.

Zdeňka Tichá, ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.