O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Zhůvěřilý

Obracím se na Vás s dotazem, co znamená slovo zhůvěřilý, bohužel náš nejrozsáhlejší 9dílný Příruční slovník jazyka českého nevlastním, tam by to jistě bylo, proto prosím o odpověď Vás. Váš pořad O češtině se mi velmi líbí. Doufám, že z obrazovky nezmizí. Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci.

Eva Boldišová, Praha 4

Na úvod odpovědi musím vyjádřit radost nad tím, že paní Boldišová ví o existenci největšího výkladového slovníku češtiny, Příručního slovníku jazyka českého, ale ani ten neobsahuje a nevykládá všechna slova, která se v české slovní zásobě vyskytují. V každém slovníku je vždy výběr, a to na základě zvolených lexikografických kritérií. Děkuji též i jménem kolegů za milá slova o pořadu.

Zpět k dotazu a ke slovům zhůvěřilý, zhůvěřilost.

Kartotéční lístekV lexikálním (lístkovém) archivu ÚJČ AV ČR, v. v. i., nalezneme jediný doklad (bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php):

Velmi podrobně se slovem zhůvěřilost zabýval Petr Nejedlý v drobnosti v časopise Naše řeč, ročník 80, 1997 (nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7403) a také (méně podrobněji) Pavla Loucká v časopise Vesmír (Vesmír 77, 175, 1998/3) (www.vesmir.cz/clanek/zhuverilost-nema-s-hovezim-nic-spolecneho).

P. Nejedlý upozorňuje na Česko-německý slovník F. Š. Kotta (1878–1906), v němž je zaznamenáno slovo (původem slovenské) zdůvěřiti s významem „svěřit“ a také moravismus zdůvěřiti se ve významu „zbortit se“. Nejedlý připomíná též Jazykové zákampí F. Trávníčka v Lidových novinách v roce 1944, v němž autor uveřejnil odpovědi čtenářů na dotaz, zda znají slovo zhouvěřit (a jeho varianty) a s jakým významem. Z odpovědí uveďme např. zhouvěřelé dřevo, tj. ztrouchnivělé, zpuchřelé (na Tišnovsku), zuvířit, tj. pokroutit (v Marefách u Bučovic), zdouvěřit se – (o prkně) prohnout se (na Německobrodsku a Přibyslavsku).

Za prvotní považuje Nejedlý tvar zhůvěřiti, jehož kořen je ve staročeském uvirý, tj. křivý. Poukazuje na to, že ještě v polovině 20. století se převážně v moravských nářečích vyskytovalo adjektivum zhůvěřilý, tj. zkroucený.

Následně došlo k významovému posunu. Chování, jednání, které označíme za zhůvěřilé, je tedy nevhodné, vzbuzující pohoršení, nemravné, vymykající se běžným normám chování, nepřijatelné – svým způsobem tedy morálně pokroucené, pokřivené.

Dodejme, že v běžné mluvě se slovo vyskytovalo již dříve, do většího povědomí se zřejmě dostalo díky písni Karla Gotta Trezor, jejíž text napsal Rostislav Černý, v níž zaznívá:

„Na to, že náhodně v krámě vášnivé dámě padl jsem za trofej,
tvrdila pevně: přijdu tě levně, nezoufej, ó jé, jé, jé, jé.
Jenže potom v naší vile chovala se zhůvěřile,
aby měla správné klima, dal jsem ji do trezoru, ať v klidu dřímá.“

Slova zhůvěřilost, zhůvěřilý, zhůvěřile jsou užívána stále. V mediálním archivu NEWTON Media, a. s., jsme dohledali v letošním roce 51 výskytů, mj. tyto:

Nejde o suverenitu, ale o peníze. I proto by se česká reprezentace v Radě EU a Evropském parlamentu mohla shodnout, aby přijetí této zhůvěřilosti zabránila. (Lidové noviny, 6. 5. 2011)

Ale lítat po vyšetřeních a dožadovat se injekcí, to mně připadá jako zhůvěřilost. (Pražský deník, 3. 2. 2011)

Naši státní představitelé a úřední činitelé si s takovou prkotinou, jako je správné a slušné vyjadřování v mateřštině, nemusejí lámat hlavu. A taky si ji nelámou. Slovních a větných zhůvěřilostí se dopouštějí dennodenně bez zábran a bez obav. Zřejmě i proto, že obdobně przní řeč i mnozí z těch, kteří je zpovídají v televizích a rozhlasech nebo o nich píší, a že jazykovým marasmem se od profesionálních uživatelů nakazil celý národ. (Lidové noviny, 27. 1. 2011)

Zdeňka Tichá, ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.