O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Computer – počítač

Věra Hejzlarová nám napsala: Mne by například zajímalo, proč se pro computer v češtině používá slovo počítač. Evokuje to obdobu calculator – počítačka, tam však skutečně o početní úkony jde, takže je to jasné. U pojmenování počítače nikoli. Myslíte, že někde mohu získat odpověď na tuto otázku – nejlépe u odborníků?

Odpověď na Vaši otázku bude poněkud obšírnější.

lexikálním archivu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nalezneme doklady užití slova počítač, jedněmi z prvních jsou doklady ze 60. let 20. století, a to s významem „přístroj k měření počtu otáček“. Můžete se sama podívat na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

Zde je ukázka kartotéčních lístků:

Slovník spisovného jazyka českého dokládá významy tohoto slova takto:

počítač, -e m. (živ.) (počítačka I, -y ž.) ten, kdo počítá, sčítá: věčný p. a statistik (Bass) čítač; ------ počítač, -e m. (neživ.) řidč. počítací stroj: tech. stroj na zpracování informací, kt. řeší úlohy pomocí matematických, případně i jiných operací: samočinný, elektronkový, reléový, tranzistorový p.; jad. fyz. p. záření zařízení k měření intenzity radioaktivního záření

Počítač je v současné době definován (obecně) jako „elektronické zařízení zpracovávající data pomocí předem vytvořeného programu“. Součástí počítače je hardware (technické vybavení počítače, včetně např. klávesnice či monitoru) a software (operační systém a programové vybavení počítače). (Pro zajímavost – o užívání těchto pojmenování psal Jiří Kraus v časopise Naše řeč již v roce 1968: Naše řeč 5, ročník 51/1968.)

Encyklopedie uvádějí, že za prvního předchůdce počítače můžeme považovat již mechanické počitadlo, abakus, používané v Babylonii poloviny třetího tisíciletí př. n. l. V 19. století byly vymyšleny základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů a první počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak. V historii výroby a vývoje počítačů je – kromě jiných dat – zmiňován např. rok 1944, kdy americký profesor John V. Atanasoff sestrojil elektronický počítač ABC, který sloužil k řešení lineárních rovnic ve fyzice.

První počítače tedy skutečně sloužily k početním úkonům, k jejich zjednodušení. To bylo zřejmě důvodem, proč se pro jejich pojmenování v češtině využilo pojmenování již existující. V době vzniku prvních počítačů jistě nikdo netušil, jaké bude jejich pozdější využití a v kolika oborech lidské činnosti se počítače uplatní.

S využitím Wikipedie – Počítač
Zdeňka Tichá, ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.