Netradičně pojatý portrét profesora, kněze a angažovaného občana.
Režie B. Rychlík.

Netradičně pojatý portrét nechává nahlédnout nejen do životopisných dat, ale především do myšlenkových a pracovních okruhů profesora, kněze, angažovaného občana. Na neposledním místě je také portrétem s jemným citem a humorem vykresleného člověka. Mosty, spojnice mezi různými světy, náboženstvími, kulturami, ale také lidmi, to je základní motiv a tón Halíkova portrétu. V diskusi se studenty se ozvou otázky o rysech české mentality, otázky politické prorocké kritičnosti, jež by měli křesťané na sebe vzít, a především spoluúčast Halíka na započatém mezináboženském dialogu, který je konkrétní podobou již probíhající, vzájemně obohacující výměny duchovních a kulturních hodnot, spolupráce a dialogu.

Napište nám