František Janula - z českého emigranta předním pařížským malířem a ilustrátorem.

Malíř František Janula prožil své dětství v Lysé nad Labem, v rodině zámeckého zahradníka. Zámecká sbírka obrazů jej již v raném věku fascinovala natolik, že se rozhodl vzdát se snu být cirkusovým klaunem a vydal se cestou výtvarného umění. Absolvoval sklářskou školu v Kamenickém Šenově a bez maturity byl přijat na VŠUP. Usadil se v Praze a zařídil si ateliér v bohémském prostředí Nového Světa na Hradčanech. V šedesátých letech pořádal řadu výstav, ilustroval knihy a jeho grafiky publikovala řada periodik. V roce 1967 se mu podařilo získat stipendium na pařížskou École nationale supérieure des beaux-arts a francouzská metropole se mu po srpnové okupaci stala již trvalým domovem. Téměř okamžitě pronikl do předních pařížských galerií a dohromady za svou dosavadní uměleckou dráhu uspořádal přes 130 výstav po celé západní Evropě. Rovněž ilustroval sbírky poezie předních moderních francouzských básníků a sám se začal věnovat básnické tvorbě v českém i francouzském jazyce. Jeho doménou jsou lyricky abstraktní malby, do nichž pronikají expresivní a barokní prvky. Svá výrazově nezaměnitelná díla často vytváří kombinací nejrůznějších technik, postupů a povrchů, obrazové plochy deformuje a rovněž zkoumá zákulisí obrazů. K jeho významnému životnímu jubileu a dosaženému úspěchu v tradičním ohnisku světové umělecké scény mu blahopřejeme.

Napište nám