Po stopách světoznámého skladatele Josefa Suka se vydává jeho vnuk Jan

Josef Suk patří mezi nejvýznamnější české hudební skladatele. I díky jemu je naše země známa jako hudební velmoc. Ačkoliv sám Suk koncertoval s Českým kvartetem po světě a doslova šířil českou hudební slávu, doma se věhlasu nedočkal. „Cožpak se do srdce národa již nevejde nikdo jiný než Smetana nebo Dvořák?“ parafrázujme jeho životní myšlenku. Glorifikace Smetany (díky Z. Nejedlému) zasouvala Sukovu osobnost i dílo do nevědomí národa.

Film Petra Kaňky z roku 2006 je nezvyklým a profesionálně zdatným činem. Oslovil vnuka skladatele, básníka a spisovatele Jana Suka, který se spolu s hercem Oldřichem Vlachem vydává na cestu po stopách svého děda. Ukazuje se, že rodinná traumata a prokletí provázejí i další generaci a že Sukovi dědicové k sobě hledají cestu jen velmi těžko.

Napište nám