Dokumentární úvaha o vlivu intenzivního průmyslového zápachu na člověka

Dokumentární esej Lucie Králové o problematice zápachu jako fenoménu, který ovlivňuje lidské životy a svobodu. Téma pachu má ve filmu funkci symbolu, který charakterizuje dobu, v níž žijeme. Od konkrétních problémů (zápach z ústecké Setuzy) se dostáváme k problémům obecnějším - zápach a paměť, čichová paměť, hranice pachu, zápach a smrt... Zápach odkrývá autorka jako zdánlivě okrajové téma. Strach ze zápachu se může projevovat také jako strach z dýchání, který se ve filmu stává obrazem nedůvěry v bytí samotné...

Napište nám