Portrét stylotvorného velmistra poetické abstrakce. Francouzský dokument

„Umění neopakuje viditelné, ale činí viditelným“. – „Jestliže moje obrazy na první pohled působí primitivně, pak je nutno chápat tuto primitivnost jako schopnost soustředěně redukovat to nejzákladnější. Je to jen úspornost, nejvyšší znalost profese, tedy naprostý opak skutečného primitivismu.“ – „Podstatou všeho života je pohyb. Naše bušící srdce vede nás do hloubky k prapůvodním podstatám.“ – „Nikdy jsem neilustroval literární motiv, ale výtvarně jsem formoval a teprve potom se těšil, že se ’náhodou’ ztotožnily básnická s výtvarná stavebná myšlenka.“

Jeden z největších básníků světového výtvarného umění. Německý malíř Paul Klee je jednou z nejvýraznějších postav evropského umění dvacátého století. Klee se jako umělec nejdříve specializoval na lepty a rytiny a teprve po svém návratu z výletu do Tuniska se zaměřil na barvy a jejich užití v obraze. Jeho malířský jakoby hieroglyfický styl je kombinací nevinnosti a důmyslnosti, principem Kleeova umění je grafický element čáry a linie. O svém použití čáry jako výrazového prostředku sám Klee napsal, že „chtěl pouze vzít čáru na procházku“. Barevné spektrum a prostor jsou u Kleea definovány pohybem energie, která pochází z jeho mysli. V roce 1911 se Klee seznámil s Kandinskym, von Jawlenskym a Feiningerem a společně založili v Mnichově expresionistickou skupinu Der Blaue Reiter (Modrý jezdec). Klee byl v letech 1921 až 1935 významným učitelem na Bauhausu a publikoval mnoho spisů o teorii umění. O dva roky později musel Klee opustit Německo kvůli svým radikálním uměleckým názorům a více než sto jeho prací bylo odstraněno z německých galerií, protože nacisté považovali Kleea za degenerovaného umělce.

Sám o sobě Paul Klee napsal: „Na tomto světě mne vůbec nelze pochopit. Neboť přebývám právě tak u mrtvých jako u nenarozených. Poněkud blíže k srdci všeho stvořeného, než je obvyklé. A zdaleka ještě ne dost blízko.“

Napište nám