Historická inspirace a slovníček pojmů


Homunkulus

Pojem, rovněž pocházející z latiny, jež původně významem odpovídal označení „človíček“. V raném novověku pak byl homunkulem označován umělý člověk, což se užívá dodnes.


Kámen mudrců

V latině lapis philosophi, je mýtická substance, díky které je možné přeměňovat levné kovy na zlato, či stvořit bájný elixír mládí.


Camera obscura

V principu jde o temnou místnost s jedním otvorem, jímž prochází světlo a na protější straně vytváří převrácený obraz předmětů před otvorem. První zmínka o tomto, například malíři hojně využívaném postupu, se objevila v 5. století př. n. l. v Číně. Celý proces se postupem času ještě zdokonalil dosazení čočky do otvoru, přičemž se celkově zvětšila světelnost obrazu.


Golem

Ve své podstatě člověkem oživená socha. V hebrejštině značí slovo golem nedokonalost či neúplnost – samotná bytost nemá vlastní vůli, plní příkazy svého
stvořitele. Prvotní myšlenka stvoření hliněné postavy a její následné oživení pochází již z období starověkého Egypta. Náš „pražský“ Golem je považován za jednoho z nejslavnějších vůbec. Vytvořil jej údajně rabi Löw, s úmyslem chránit židovské ghetto před útoky křesťanů. Mnohé zdroje uvádí, že pověst o Golemovi pochází již z období středověku, s rabínem Löwem se však spojuje až v 18. století.


Jad

Přibližně půl metru dlouhé ukazovátko, původně spjaté se čtením Tóry (prvních pět knih hebrejské bible, základní dokument judaismu). Je z pravého stříbra, na jednom konci je skleněná čočka, na druhém malá ručička, jejíž prsty ukazují dopředu.


Rudolf II.

Habsburk, který byl římským císařem, českým, uherským či chorvatským králem, a v neposlední řadě věčným melancholikem a příznivcem esoteriky. Během jeho vlády se Praha stala středobodem Evropy, a to i přes to, že nebyl příliš šikovným politikem. Přednost dával vychutnávání si života, ženám a alternativním vědám, což ho, stejně jako Rabiho Löwa, spojuje například s oživováním mytického Golema.

Dvaasedmdesát jmen české historie: Rudolf II.

Dvaasedmdesát jmen české historie: Rudolf II.


Rabi Löw

Celým jménem Jehuda Liva ben Becalel (zvaný též Maharal). O datu jeho narození se dodnes vedou spory, některé zdroje uvádí rok 1512, jiné zase léta 1520 či 1525. Löw byl, krom jiného, vrchním moravským zemským rabínem (duchovní vůdce židovské komunity), velkým učencem své doby, častým řečníkem, nadšeným matematikem, údajným stvořitelem Golema a v neposlední řadě také obdivovatelem alchymie. A právě záliba v ní mu zajistila přátelství s císařem Rudolfem II., který měl velmi obdobné zájmy. S postavou rabiho Löwa je spojena spousta pověstí, polopravd a tajemství, přičemž některá z nich se stala námětem pro příběh seriálu MaharalTajemství talismanu. Löw byl rovněž velmi pilným literárním autorem, ovšem našince patrně příliš nepotěší, že žádný z jeho spisů nemá český překlad. Pochován byl na starém židovském hřbitově v pražské části Josefov.

Světci a svědci:  Rabi Löw

Světci a svědci: Rabi Löw