Ohlédnutí za Mezinárodním festivalem vojenských dechových hudeb v Kroměříži

Jedním z kulturních center svérázného moravského regionu – Hané – je malebné město Kroměříž. Od nepaměti se mu pro jeho historické památky – zámek a zahrady – které jsou zapsány v seznamu památek UNESCO, přezdívá Hanácké Athény.

Už víc téměř patnáct let se v Kroměříži kromě jiného pravidelně koná i zajímavá kulturní akce, na které se významnou měrou podílí i Armáda České republiky – Mezinárodní festival vojenských hudeb.

Letošního 13. ročníku se zúčastnily přední vojenské hudby z Velké Britanie, Finska, Lotyšska, Lucemburska,Rakouska, Spolkové republiky Německo a za pořádající zemi Posádková hudba Olomouc. Samozřejmě, že při jejich společném vystoupení na kroměřížském náměstí ani letos nechyběly kamery České televize.

Napište nám