Rada

Rozdílná částka

Dotaz diváka: Mám zaplatit magistrátu pokutu. Na dokladu je ale napsáno čísly 1500 korun a slovy dva tisíce pět set. Je tento doklad platný?

Neexistuje v právu žádná poučka, která by říkala, že správně je to pouze slovy, nebo správně je to pouze čísly. V takovém případě se musí přistoupit k tomu, že se bude zkoumat obsah toho správního rozhodnutí a bude se dohledávat, zda lze z toho obsahu vyčíst, která částka je správná. Pokud k tomu nebude možné dojít, tak v takovém případě se bude jednat o nicotné rozhodnutí, a v tom případě bude nutné takové rozhodnutí vydat znova. V případě, že by z textu bylo patrno, která částka měla být správně, která tomu odpovídá, tak v takovém případě by bylo možné se obrátit na ten správní orgán, který to vadné rozhodnutí vydal, s tím, že došlo k administrativnímu pochybení a opravila by se. V podstatě by to byla jenom administrativní oprava.

Ivana Syrůčková
advokátka

Ivana Syrůčková


Vyhledávání v archivu reportáží