Diskusní analytický týdeník o historických událostech a jejich aktuálních souvislostech. Jednota bratrská a unikátní boleslavský poklad.

V letošním a loňském roce si připomíná pětsetpadesát let své existence Jednota bratrská. Církev, která měla v našich dějinách výjimečné a zároveň i smutné postavení. František Palacký o ní hovoří jako o naši nejšlechetnější církvi, z jejich řad vzešli nejvýznamnější učenci šestnáctého a sedmnáctého století jako Jan Blahoslav, Jan Augusta a posléze především Jan Amos Komenský, ale zároveň po celou dobu šlo o naši nejpronásledovanější církev, jejíž příslušníky stíhaly téměř nepřetržité perzekuce, vrcholící událostmi po bitvě na Bílé hoře. Jedním z center působení této církve u nás byla v šestnáctém století Mladá Boleslav a právě zde před dvěma lety našli zahraniční dělníci při rekonstrukci tamějšího kláštera unikátní poklad: truhlu s výborně zachovalou korespondencí zdejšího biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného. Nalezené dopisy jsou cenným svědectvím o Jednotě bratrské, ale i o všedním životě, o řešení sporů a ostarostech i běžných lidí v šestnáctém století. V nalezené korespondenci jsou navíc také dopisy několika čelních šlechticů z řad této církve, kteří později skončili na popravišti při Staroměstské exekuci. V Historickém magazínu budou o Jednotě bratrské, o životě jejich příslušníků i o mladoboleslavském pokladu hovořit historici Antonín Kostlán a Pavel Sosnovec.

Diskusní analytický týdeník na kanálu ČT24 o historických událostech a jejích aktuálních souvislostech. Motto pořadu si klade otázku: známe dobře naši i světovou historii? Nepodléháme zejména při posuzování historických osobností mnoha mýtům, které do nás vložilo socialistické školství nebo různá umělecká díla a fikce? Dokážeme se ještě dnes pravdivě vcítit do myšlení lidí z nejrůznějších dob? Na tyto otázky se snaží každý týden odpovídat Historický magazín. Pokouší se o to rozborem dobových informací i snahou vcítit se do myšlení a atmosféry doby. To vše za účasti předních českých historiků a odborníků z jiných oborů, včetně přímých svědků událostí, které hýbaly dějinami.

Historický magazín moderují střídavě novinář Petr Brod, překladatel a publicista František Novotný, vojenský historik Eduard Stehlík a historička Marie Koldinská. Půlhodinový magazín režíruje Václav Křístek, dramaturgii týdeníku má na starosti Tomáš Brzobohatý.

Premiéra vždy v sobotu ve 21: na ČT24

E-mail: historickymagazin@ceskatelevize.cz

Historický magazín v textové podobě

Stopáž25 minut
Rok výroby 2008
 P 4:3