Výstava Karel IV. - císař z Boží milosti na Pražském hradě - nejvýznamnější český kulturní počin roku 2006.

Večer na téma Karel IV. se v tomto snímku věnuje největšímu letošnímu výstavnímu projektu Pražského hradu.

Praha se totiž stala ve druhé polovině 14. století významným politickým, obchodním a uměleckým centrem tehdejší Evropy. Tradiční sídlo českých králů se prakticky přes noc proměnilo díky velkorysým donátorským aktivitám posledních Lucemburků v živé velkoměsto, v němž se střetávaly nejrůznější kultury a náboženství. Karel IV. vytvořil z Prahy hrdou rezidenci nejmocnějšího křesťanského vladaře na kontinentu - císaře Římské říše, město které se svým duchovním bohatstvím vyrovnávalo "věčnému městu" Římu.

Na pražském císařském dvoře se setkávali nejlepší malíři, sochaři, zlatníci a architekti, aby ve svých dílech oslavili panovníka a dodali lesku Římské říši a Českému království. Umění císařské Prahy se stalo fenoménem, s jehož ohlasy se bylo možno setkat na řadě panovnických a biskupských dvorů v celé Evropě. Tato situace vyvrcholila za vlády Karlových synů - Václava IV. a Zikmunda - vytvořením jednotného evropského uměleckého stylu - internacionální gotiky.

Napište nám