Dokument o jednom ze zakladatelů světové botaniky, brněnském rodákovi, od jehož smrti uplynulo 300 let. Datum jeho úmrtí se zařadilo mezi nejvýznamnější výročí roku UNESCO.

300. výročí úmrtí Jiřího Kamela (2006) je zařazeno mezi významná výročí UNESCO. Jiří Josef Kamel se narodil 21. 4. 1661 v Brně. Po absolvování gymnázia vstoupil r. 1682 do Tovaryšstva Ježíšova, věnoval se farmacii a od r. 1686 vedl lékárnu jezuitské koleje v Českém Krumlově. Na vlastní žádost byl r. 1687 vyslán na Filipíny jako misionář. Po strastiplné cestě dorazil r. 1689 na Filipíny, kde dostal za úkol zřídit lékárnu. Kromě toho se Kamel také začíná věnovat výzkumné a přírodovědné práci, sbírá, preparuje a kreslí rostliny a živočichy. Od r. 1690 je Kamel ve spojení s anglickými přírodovědci Rayem a Petivarem. Kamel je považován za nejvýznamějšího lékárníka 17. století. Z těch dob se dochovalo cca 250 skic a kreseb. Originály jsou uloženy na univerzitě v Lovani, v Brně jsou pouze kopie. V Brně zůstal pouze jeden originál dopisu, který je uložen v Archivu města Brna. Významný švédský přírodovědec Carl Linné nazval na památku Kamelova díla jednu z nejkrásnějších květin Dálného východu – Kamélií (Camellia japonika).

Napište nám